Julereception for Netlas medlemmer 2016

jul-netla

Torsdag den 8. december 2016 kl 18-21.00 på Café Globen holder vi julereception for NETLA’s medlemmer.

Traditionen tro holder vi en reception for vores medlemmer, hvor vi byder på et glas vin og lidt tapas, Kom og netværk med andre latinamerikainteresserede i de hyggeligt omgivelser på Café Globen og hør det spændende oplæg om FARC.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Julereception for Netlas medlemmer 2016

De flygtede fra FARC til Møn

15000063_897804263687151_3205240184949305639_o

 

 

 

Torsdag den 8. december 2016 kl. 19-21 på Café Globen i København.

Interview med familien Muoz som flygtede fra FARC til Møn.

Journalist Ebbe Fischer giver indledningsvis en update på den seneste udvikling i Colombia angående den nyligt indgåede fredsaftale med FARC, hvorefter han vil interviewe herboende colombianere, der er flygtet fra FARC’s vold.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til De flygtede fra FARC til Møn

Heldagsseminar om Brasilien den 4. juni 2016

brasil

Netværk for Latinamerikastudier (NETLA) kan nu præsentere programmet for heldagsseminar om Brasilien, lørdag d. 4. juni kl. 9.30-17.00 på Osramhuset på Nørrebro i København.

Heldagsseminaret har fire temaer: “Brasilien – mediebilleder, stereotyper og virkelighed”, “Danmark i Brasilien”, “Livet i og omkring favelaerne” og “Hvor er Brasilien på vej hen?”.

Blandt oplægsholderne er bl.a. Carlos da Rocha Paranhos, Brasiliens ambassadør i Danmark og Svend Roed, tidligere ambassadør i Brasilien.

Køb din billet her: https://billetto.dk/da/events/endagsseminar-brasilien

Dagens program

9.30-10.00: Registrering og morgenmad
10.00-10.10: Velkomst og praktiske oplysninger, v. NETLAs bestyrelse
10.10-10.25: Opvarmningsøvelse, v. Signe Ørom, BrasilienKonsulenten
10.25-10.55: Introduktion, v. Carlos da Rocha Paranhos, Brasiliens ambassadør i Danmark

TEMA 1: Brasilien – mediebilleder, stereotyper og virkelighed

10.55-11.25: Oplæg: ”Brasiliens krise: Korruption, recession og mediestorm”, v. Mads Damgaard, cand.mag. og ph.d.-studerende, Københavns Universitet.
Hvad sker der med et system som det brasilianske, når det rammes af en stime af korruptionsskandaler? Og hvordan påvirkes økonomien som konsekvens heraf? Brasilien, verdens syvendestørste økonomi, er på overraskende kort tid blevet trukket ind i en ond cirkel af inflation, faldende oliepriser og faldende efterspørgsel på landets produkter. Samtidig er det politiske system fastlåst i en kamp mod timeglasset, hvor alle centrale politikere venter på, at modparten bliver ramt af bølgen af korruptionsskandaler og bidraget til at fedte landet og Sydamerikas største selskab, Petrobras, ind i en oliepøl af skandale og økonomisk tilbagegang.
11.25-11.55: Oplæg: “Brasilien – eksotisme og selvforståelse”, v. Louise Lauritsen, cand.mag. i Brasilianske studier (Aarhus Universitet), BrasilienKonsulenten.
Det eksotiske, tropiske og erotiske er ord, der kan beskrive det billede af Brasilien, som vi i Danmark ofte præsenteres for gennem medier og film. Men hvordan er sammenhængen mellem disse fremstillinger og virkeligheden? Og hvordan er disse mærkater blevet klicheer og stereotyper i beskrivelsen af Brasilien?
11.55-12.25: Spørgsmål og diskussion
12.25-13.15: frokost og netværkeri

TEMA 2: Danmark i Brasilien

13.15-13.45: Oplæg: “Hvor er Brasilien/Latinamerika i dansk udenrigspolitik?” v. Svend Roed, Udenrigsministeriet, tidligere ambassadør i Brasilien.
Briklandene og andre vækstmarkeder blev efter finanskrisen i 2007/08 helt centrale for dansk økonomisk diplomati. I Taksøe-Jensen rapporten der udstikker mulige retningslinjer for dansk udenrigspolitik er relationerne til Latinamerika herunder Brasilien dog kun omtalt med meget få linjer. Hvad er nu mulighederne for at fastholde og udbygge vore relationer i en tid hvor Brasilien i dybe problemer økonomisk og politisk. Kan der skabes interesse -politisk, økonomisk og kommercielt – i Danmark for at holde fast i et samarbejde baseret på at Brasilien trods alt fortsat sammen med andre Latinamerikanske lande er vigtige globale spillere og har markeder med stor købekraft?

TEMA 3: Livet i og omkring favelaerne

13.45-14.15: ” Favelafornyelse, forbrugsdrømme og en fremtid i forandring” v. Marie Kolling, ph.d.-studerende, Institut for Antropologi, Københavns Universitet.
Marie Kolling har i sin ph.d.-afhandling undersøgt ufrivillig genhusning af slumbeboere og livet i de nye huse, som de får stillet til rådighed af staten. Afhandlingen analyserer hvordan Brasiliens store samfundsmæssige forandringer siden årtusindskiftet udspiller sig i periferien af storbyen, hvor fattige beboerne ikke er optaget af politik, men af at ’vokse i livet’, som de siger, ved at forbedre deres huse og realisere deres ’forbrugsdrømme’. I oplægget fortæller Marie Kolling om, hvad der er på spil i beboernes bestræbelser på at forbedre deres boligsituation og husenes materialitet, og hvordan de gældsætter sig undervejs. Hun vil også komme ind på, hvordan det har været en del af den førte politik, at give fattige brasilianere nemmere adgang til kredit og kreditbaseret forbrug som en del af vejen til social inklusion.
14.15-14.45: Oplæg: ”In ‘Pacified territories’: Youth, Movement, and Becoming in a Rio de Janeiro Favela”, v. Daniela Lazoroska, ph.d.-studerende, Institut for Antropologi, Københavns Universitet.
The favelas of Rio de Janeiro have ever since the 1980s been going through a process of a ‘territorialization’ of the cocaine trade, implying socio-spatial control therein being conducted by armed traffickers. This has fed into their further material and symbolic marginalization, wherein access to social services was already precarious. With the raised influx of tourists during the past and upcoming mega-events, the governmental interest in taking control over territories wherein armed traffickers operate came to grow exponentially. In 2008 the state of Rio de Janeiro put to practice a law enforcement programme, also called the ‘pacification’, and around 260 favelas have been involved in this process. The 11 month fieldwork I conducted, and finalized mid-November, 2015, was set in one. The aims of the presentation are twofold, firstly I will speak of the workings of the territorialization of power through the conflict and cohort of armed drug trafficking and crime prevention and containment projects. Furthermore, I wish to account for the multiple, and ever shifting strategies and tactics that the young of the favela have undertaken at their interstices, so as to augment their prospects and meet their material and symbolic desires and make themselves.
14.45-15.15: Spørgsmål og diskussion
15.15-15.30: kaffepause

TEMA 4: Hvor er Brasilien på vej hen?

15.30-16.00: Oplæg: ”Brasiliens relationer med EU”, v. Britta Thomsen, adjungeret professor ved CBS, tidligere medlem af EU-Parlamentet for Socialdemokratiet.
Brasilien og EU etablerede allerede tilbage i 1960 diplomatiske relationer, som byggede på tætte historiske, kulturelle, økonomiske og politiske bånd. Siden da er de bilaterale politiske relationer fortsat udvidet, og de kulminerede med det strategiske partnerskab i 2007, som omfatter samarbejder på en lang række områder. Der har også været forhindringer undervejs i forhold til en egentlig handelsaftale mellem EU og Mercosur, som Brasilien er en del af. Ikke mindst har Argentina blokeret, hvilket med den nye regering nok vil ændre sig. Hør om perspektiverne for samarbejdet mellem EU og Brasilien. Hvordan er mulighederne, og hvad kan de to parter bruge hinanden til?
16.00-16.30: Oplæg: ”Brasilien ved et vendepunkt”, v. Niels Westy, cand.polit, udlandskommentator for Børsen, medlem af Liberal Alliance.
Den brasilianske model er reelt brudt sammen. Trods meget omtale og udnævnelsen til en BRIK økonomi, har man de seneste årtier kun formået at opnå høj vækst i ganske få år. Målt over de seneste 25 år, har den økonomiske vækst været under det regionale gennemsnit. Og mens andre lande i regionen både investerede infrastruktur og betalte af på offentlig gæld under råvare-boom årene i nullerne, gjorde Brasilien ingen af delene. Skal Brasilien vokse i fremtiden skal der derfor reformer til. Og det bliver ikke nemt.
16.30-17.00: Spørgsmål og debat
17.00: Afrunding

Praktiske oplysninger

  • Sted: Osramhuset, Valhalsgade 4, 2200 København N (store sal)
  • Pris: for medlemmer 100 kr., for ikke medlemmer 200 kr.
  • Prisen inkluderer morgenmad, kaffe/the og frokost.
  • Køb din billet her
Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Heldagsseminar om Brasilien den 4. juni 2016

Seminario Permanente forår 2016

SP2016
Quinoa: Verdens bedste fødevare v. Niels Boel

Torsdag den 25. februar kl. 19.30 på Café Globen i København

I tusinder af år har indianerne i Bolivias højland – traditionelt de fattigste indbyggere i landet – dyrket quinoa på kollektivt ejede jorden på de allermest golde og tørre bjergplateauer. Men i dag har forbrugere over hele kloden opdaget quinoa’ens ekstraordinære næringsværdi. Det bolivianske korn har fundet vej til gourmet restauranter og til middelklassens komfurer. Efterspørgslen er så overvældende, at de indianske producenter slet ikke kan følge med.

Niels Boel er journalist, dokumentarfilminstruktør og forfatter. Han har bl.a. udgivet bogen ”Det nye Latinamerika”. Han har boet en årrække i Latinamerika, hvor han bl.a. var korrespondent for Weekendavisen.

Podemos og den latinamerikanske forbindelse v. Oscar García Agustín
Onsdag den 25. maj kl. 19.30 på Café Globen i København

Podemos blev stiftet som et svar på den økonomiske og politiske krise i Spanien, men med stærk indflydelse fra de latinamerikanske politiske erfaringer i 00’erne. Oplægget vil drøfte, hvordan initiativtagerne til Podemos bygger på disse erfaringer, og hvordan partiet har dannet en slags venstrepopulisme i en europæisk kontekst.

Oscar García Agustín er forsker ved Aalborg Universitet, hvor bl.a. forsker i sociale og folkelige bevægelser i Latinamerika.

Endagsseminar om Brasilien
Lørdag den 9. april, kl. 10-17, Osramhuset, København

Vi har de seneste år oplevet stor interesse for og efterspørgsel efter arrangementer om Brasilien. Derfor sætter vi fokus på Brasilien til vores årlige endagsseminar med spændende oplæg, frokost og netværk med andre Latinamerikaaficionados
Vi er i gang med at finde interessante oplægsholdere, der ud fra deres særlige viden om Brasilien kan komme med forskellige vinkler. Så snart det er på plads, sender vi programmet, tilmeldingslink og pris ud til alle medlemmer og andre interesserede. Her er tilmelding nødvendig. Medlemmer af Netla får rabat på deltagelse.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Generalforsamling
Onsdag den 25 maj kl. 17, Café Globen i København

NETLA inviterer til den årlige generalforsamling. Kom og få et glas vin og lidt mad, og hør efterfølgende et spændende oplæg om Podemos og Latinamerika.
Husk at forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødet. Send det til netlamail@gmail.com
Vi glæder os til at se dig!

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Seminario Permanente forår 2016

Program for Seminario Permanente efterår 2015

SeminarioPermanenteNetlaBilledeFacebook

Onsdag d. 2. december 2015, kl. 18.00-21.00: medlemsreception og foredrag

D. 2. december inviterer NETLA sine medlemmer til reception for at sige tak for støtte til vores forening. Kom og få et glas vin og lidt mad, og hør efterfølgende et spændende oplæg om naturressourcer i Mellemamerika. Receptionen finder ligesom foredragene sted i café Globen onsdag d. 2. december kl. 18.00-19.30.

19.30-21.00: foredrag

Water not Gold! Struggles over natural resources in Central America
Vladimir Pacheco Cueva, Ph.D., Associate professor at the Department of Culture and Society, Aarhus University

The last two decades has seen an increase in the number of struggles over mining and petroleum development in Central America. This presentation will cover some of these struggles and interpret them in larger economic and political contexts. A special mention will be made of El Salvador’s case,  here the Water not Gold campaign has influenced the government’s decision to introduce and maintain a moratorium on mining projects since 2009.

Foredraget foregår på engelsk.

Sted: Café Globen, Turesensgade 2B, 1368 København K


Onsdag d. 9. september 2015, kl. 19.30-21.00:

Brasilien: Stormagt eller afmagt
Svend Roed Nielsen, Udenrigsministeriet og tidligere ambassadør i Brasilien

I Præsident Lulas regeringstid fra 2003 til 2011 blev Brasilien spået en fremtid der gik mod tinderne politisk og økonomisk. Nu under Præsident Dilma peger prognoserne mod afgrunden. Var man dengang for optimistiske og nu tilsvarende for pessimistiske? Hvad er de reelle muligheder for Brasilien internt og eksternt og hvad skal der til for at landet kommer på en bedre kurs? Hvad vil og kan Danmark gøre for at styrke vort samarbejde med Brasilien?

Foredraget foregår på dansk.
Sted: Café Globen, Turesensgade 2B, 1368 København K 


Onsdag d. 7. oktober 2015, kl. 19.30-21.00

Muligheder og udfordringer for dansk erhvervsliv 

Niels Evendt, IFU (Investeringsfonden for Udviklingslande)

Investeringsfonden for Udviklingslande har gennem mere end 45 år investeret med danske virksomheder i Latinamerika. Investment Director, Niels Evendt vil fortælle om konkrete erfaringer fra IFU’s mere end 100 investeringer i regionen og muligheder fremadrettet med IFU’s nye udvidede mandat, samt fokus på både klima- og landbrugsprojekter.

Foredraget foregår på dansk.
Sted: Café Globen, Turesensgade 2B, 1368 København K 


Onsdag d. 4. november 2015, kl. 19.30-21.00

Ekstrem ulighed i Latinamerika – perspektiver fra IBIS’ arbejde med oprindelige folks rettigheder

Misha Wolsgaard-Iversens, Senior Policy Advisor & Programme Manager Latin America. IBIS. 

Latinamerika har gennem de seneste år oplevet stor økonomisk vækst, og det er mange steder faktisk lykkedes at reducere den enorme sociale ulighed. Men i andre lande er afstanden mellem rig og fattig blevet større og den ekstreme ulighed tydeligere. Oprindelige folk er særlig sårbare og har svært ved at komme ud af fattigdom, marginalisering og diskriminering. IBIS forsøger på forskellig vis at styrke de indianske organisationer i deres kamp for anerkendelse og rettigheder i Latinamerika. Til arrangementet vil Misha bl.a. berette om samarbejdet med Rama-Kriol-folkene i Nicaragua, Shuar-folket i Ecuador, og om det internationale arbejde IBIS laver ifht oprindelige folk og udvindingen af naturressourcer”.

Foredraget foregår på dansk.
Sted: Café Globen, Turesensgade 2B, 1368 København K


 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Program for Seminario Permanente efterår 2015

Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 19.00-21.00: The institutionalization of sustainable honey production in Argentina – A discussion of multi-stakeholder initiatives in global production networks

V. Sanja Hegelund, Cand. ling. merc, MA in International Business Communication, Spanish and American Studies, Copenhagen Business School

Over the years the world has seen a rise in fair trade and organic agro-industrial production mainly as a response to socioeconomic inequality and excessive exploitation of the world’s natural reserves. This seminar will present how fair trade and organic multi-stakeholder initiatives, such as Fairtrade International (FLO), have been institutionalized in Argentina with focus on honey production. The objective is to provide insights into what in reality can be perceived to be sustainable, and how power relations between social actors can promote or restrain regional development.

Foredraget foregår på engelsk

Sted: Café Globen, Turesensgade 2B, 1368 København K   

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 19.00-21.00: The institutionalization of sustainable honey production in Argentina – A discussion of multi-stakeholder initiatives in global production networks

NETLAs reception for medlemmer

Kære medlemmer,

Nu starter vi op med endnu et godt halvt år med spændende oplæg om Latinamerika. Det første oplæg i rækken er den 19. februar, hvor Joseph L. Scarpaci, Ph.D. fra  Aarhus Universitet vil fortælle om fremtiden for Cuba. I anledning af at vi starter op igen, inviterer vi alle NETLAs medlemmer til reception den 19. februar kl. 18-19. Joseph vil gå på kl. 19 med sit oplæg ”¿Nuevos horizontes? An Economic + Political Outlook for Cuba in 2015”.

Vi ser frem til at se jer til en hyggelig reception og god start på NETLAs forårssæson 2015.

Mvh

NETLAs bestyrelse.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til NETLAs reception for medlemmer

Torsdag d. 19. februar 2015, kl. 19.00-21.00: ¿Nuevos horizontes? An Economic + Political Outlook for Cuba in 2015

Joseph ScarpaciV. Joseph L. Scarpaci, Ph.D., AIAS-COFUND Senior Fellow, AIAS, Aarhus Institute of Advanced Studies, Aarhus University

This presentation stakes out four broad questions about contemporary Cuba: 1) What changes have occurred in Cuban domestic politics and economic management since the Cold War ended? 2) What scenarios might emerge in a post-Castro era? 3) What would be the impact of a collapse or change in political direction in Venezuela? 4) Does the U.S. trade embargo still make sense? If not, then why is it still in place, and what might make more sense? The talk draws on extensive fieldwork and secondary sources, particularly new remittance data linking the diaspora across the Florida Straits

Foredraget foregår på engelsk

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Torsdag d. 19. februar 2015, kl. 19.00-21.00: ¿Nuevos horizontes? An Economic + Political Outlook for Cuba in 2015

Seminario Permanente, Forår 2015

Torsdag d. 19. februar 2015, kl. 19.00-21.00: ¿Nuevos horizontes? An Economic + Political Outlook for Cuba in 2015

V. Joseph L. Scarpaci, Ph.D., AIAS-COFUND Senior Fellow, AIAS, Aarhus Institute of Advanced Studies, Aarhus University

This presentation stakes out four broad questions about contemporary Cuba: 1) What changes have occurred in Cuban domestic politics and economic management since the Cold War ended? 2) What scenarios might emerge in a post-Castro era? 3) What would be the impact of a collapse or change in political direction in Venezuela? 4) Does the U.S. trade embargo still make sense? If not, then why is it still in place, and what might make more sense? The talk draws on extensive fieldwork and secondary sources, particularly new remittance data linking the diaspora across the Florida Straits

Foredraget foregår på engelsk

Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 19.00-21.00: The institutionalization of sustainable honey production in Argentina – A discussion of multi-stakeholder initiatives in global production networks

V. Sanja Hegelund, Cand. ling. merc, MA in International Business Communication, Spanish and American Studies, Copenhagen Business School

Over the years the world has seen a rise in fair trade and organic agro-industrial production mainly as a response to socioeconomic inequality and excessive exploitation of the world’s natural reserves. This seminar will present how fair trade and organic multi-stakeholder initiatives, such as Fairtrade International (FLO), have been institutionalized in Argentina with focus on honey production. The objective is to provide insights into what in reality can be perceived to be sustainable, and how power relations between social actors can promote or restrain regional development.

Foredraget foregår på engelsk

Tirsdag d. 14. april 2015 kl. 19.00-21.00: Araona masculinities (a gender study in the Bolivian Amazons)

V. Ivanna Arizcurinaga, Anthropologist (BA), Master in International Development and Management (M.Sc.), Lund University

This study describes the construction of masculinitie(s) among the Araona ethnic group from the Bolivian Amazons. It draws on a historical perspective from the “enemy’s point of view”, taking into consideration the bias involved in the use of written sources and the data obtained on the field.

Foredraget foregår på engelsk

Onsdag d. 20. maj 2015, kl. 19.00-21.00: Water not Gold! Struggles over natural resources in Central America

V. Vladimir Pacheco Cueva, Ph.D., Associate professor at the Department of Culture and Society, Aarhus University

The last two decades has seen an increase in the number of struggles over mining and petroleum development in Central America. This presentation will cover some of these struggles and interpret them in larger economic and political contexts. A special mention will be made of El Salvador’s case, where the Water not Gold campaign has influenced the government’s decision to introduce and maintain a moratorium on mining projects since 2009.

Foredraget foregår på engelsk

Sted: Café Globen, Turesensgade 2B, 1368 København K   

Foredragene er gratis

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Seminario Permanente, Forår 2015

Torsdag d. 11. December kl. 19.00 – 21:00 Chilean Macroeconomic Outlook: A Review of the Main Social and Economic Indicators

11_Dec_Netla_WebThe main objective of this presentation is to analyze the definition, evolution over time, and use for the design of economic policies of the main social and economic Chilean indicators. Given the data availability, the analysis covers the period 1990-2013.

Sted: Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2200 København N. Foredraget er gratis

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Torsdag d. 11. December kl. 19.00 – 21:00 Chilean Macroeconomic Outlook: A Review of the Main Social and Economic Indicators