Tidligere afholdte endagsseminarer

4. juni 2016: “Brasilien”

Oplægsholdere: Signe Ørom, BrasilienKonsulenten, Carlos da Rocha Paranhos, Brasiliens ambassadør i Danmark, Mads Damgaard, cand.mag. og ph.d.-studerende, Københavns Universitet, Louise Lauritsen, cand.mag. i Brasilianske studier (Aarhus Universitet), BrasilienKonsulenten, Svend Roed, Udenrigsministeriet, tidligere ambassadør i Brasilien, Marie Kolling, ph.d.-studerende, Institut for Antropologi, Københavns Universitet, Daniela Lazoroska, ph.d.-studerende, Institut for Antropologi, Københavns Universitet, Britta Thomsen, adjungeret professor ved CBS, tidligere medlem af EU-Parlamentet for Socialdemokratiet, Niels Westy, cand.polit, udlandskommentator for Børsen, medlem af Liberal Alliance.

29. marts 2014: “Latinos i USA”

Oplægsholdere: Niels Bjerre-Poulsen, lektor i Amerikanske Studier, David Struthers, ph.d i historie, Ninna Nyberg, DIIS, Elizabeth Benedict Christensen, ph.d., Ingrid Agostoni, ph.d, Aase Kledal og Ulla Ringgaard, forfattere.

24. marts 2012: “Den sikkerhedspolitiske situation i Latinamerika”

Oplægsholdere: Journalist Niels Lindvig, cand.scient.pol. Carlos Salas, antropolog Marianne Søndergaard Winther, cand. soc. Line Bechmann

9. november 2010: “Tendenser og strømninger i latinamerikansk film”

Oplægsholdere: Filminstruktør Enrique Rivero, Journalist og Latinamerikaekspert Jens Lohmann, Solveig Thorborg fra Salaam DK cand. mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling Mikkel Mindegaard-Müllertz, BA i film og medievidenskab Monica Villaume, Paola Herrera, filmproducer

14. marts 2009: “Chile mellem fortid og fremtid”

Oplægsholdere: Martin Lindhardt (post. doc. ved Center for Afrika studier, Københavns Universitet), Dorthe Brogård Kristensen (post. doc. ved Institut for Marketing og Management, Syddansk Universitet), Lene Sjørup (freelance seniorforsker med tilknytning til fakultet for teologi, Københavns Universitet), Steen Fryba Christensen (adjunkt ved Institut for Sprog og Kultur, Aalborg Universitet), Pablo Cristoffanini (lektor ved Institut for Sprog og Kultur, Aalborg Universitet) Sted: Vesterbro Kulturhus

4. marts 2005: “Sprog og Identitet i Latinamerika”

Oplægsholdere: Sandi Michele de Oliveira (lektor ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet), Michala Faber & Joan Damkjær (specialestuderende ved RUC), Una Canger Lektor (lektor, Ph.d. ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet), Jytte Vagner (tidligere udsendt af Ibis i Bolivia, Peru og Ecuador), Salvador Palomino Flores (antropolog og tidligere leder af Consejo Indio de Sudamérica), Ken Henriksen (ekstern lektor, Ph.d. ved Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse, CBS), Rosalba (Cazón ekstern lektor, CBS), Jan Gustafsson (lektor, Ph.d. ved Institut for Fransk, Italiensk, Russisk, Spansk, Tysk og Europæiske Studier, CBS).
Sted: Blågårdens Medborgerhus

3. marts 2003: “Formidling af viden om Latinamerika i Danmark”

Oplægsholdere: Jan Gustafsson (lektor ved Handelshøjskolen i København), Lotte Holmen (multimediejournalist), Anne M. Sørensen (journalist dagbladet Politiken), Ulla Ringgaard (gymnasielærer i spansk og fransk ved Rungsted Gymnasium, samt konsulent og redaktør i spansk og fransk på Gyldendal), Malene Schmidt (gymnasielærer i spansk og geografi ved Birkerød Gymnasium), Mai Green Petersen (studerende fra Romansk Institut, Københavns Universitet), Michael B. Vesti (studerende, geografi og kommunikation, RUC).

Sted: Islands Brygges Kulturhus

2. februar 2002: ”Migration i Latinamerika”

Oplægsholdere: Karsten Pærregaard (lektor ved Institut for Antropologi, Københavns Universitet), Ninna Nyberg Sørensen (seniorforsker på Center for Udviklingsstudier og programkoordinator af forskningsprogrammet ”Diaspora, Development, and Conflict), Rikard Nordgren (Project Counselling Service i Columbia).
Sted: Center for Udviklingsforskning (CUF). Seminaret blev støttet økonomisk af Danidas oplysningsfond

28.-29. oktober 2000: ”Social Movements in Latin America – Democratisation and Power Relations”

Oplægsholdere: David Slater (Professor of Social and Political Geography, Loughborough University), Morgan Quero (ph.d. of Ciencias Sociales, CRIM, Universidad Nacional Autónoma de México), Edmé Domínguez (Iberoamerican Department, University of Göteborg), Jørgen Anker (ph.d. RUC), Hans Peter Dejgaard (konsulent for DANIDA og NGO)
Sted: Handelshøjskolen i København. Seminaret blev støttet økonomisk af Rådet for Ulandsforskning (RUF) og Mellemfolkeligt Samvirke (MS)

8. maj 1999: “Viden og videnskonstruktion i Latinamerika”

Oplægsholdere: Finn Collin (Professor ved Institut for Pædagogik, Filosofi og Retorik, Københavns Universitet), Jakob Kronik (Ph.d. ved IU på RUC og CUF) og Tina Jensen (Ph.d. ved Institut for Antropologi, Københavns Universitet). Sted: Center for Udviklingsforskning (CUF)

4.-6. marts 1999:  ”Development and Aid: The Interaction between Development Research and Aid in the Process of Development”

Seminar organiseret i samarbejde med Foreningen af Udviklingsforskere i DK (FAU). Latinamerikaworkshoppen: Arturo Escobar (Department of Anthropology, University of Massachusetts, Amherst), Afonso Moreira (Ph.d. ved IU, RUC), Edmé Domínguez (Iberoamerican Department, University of Göteborg), Dorthe Nyland Sørensen (Ph.d. ved Institut for Antropologi, Københavns Universitet)

Sted: Djursvold Kursuscenter.

26. september 1998: ”Forskellige perspektiver på social og kulturel identitet i Latinamerika”

Oplægsholdere: Julius Lund (Romansk Institut, Københavns Universitet), Karsten Pærregaard (Institut for Antropologi, Københavns Univer¬si¬tet), Jan Gustafsson (Ph.d. ved Handelshøjskolen i København), Birgitte Feiring (stud.mag., Institut for Antropologi, Københavns Universitet). Sted: Center for Udviklingsforskning (CUF)

31. marts – 1. april 1995: ”Researching Masculinities”

Oplægsholdere: Eduardo Archetti (Institut for Antropologi, Oslo Universitet), Annick Prieur (Institut for Sociologi, Oslo Universitet), Magdalena Villarreal (CIESAS, Mexico)
Arrangører: CUF & NETLA Sted: Center for Udviklingsforskning (CUF)

21. februar 1995: ”Peru / Ecuador: 2 lande i ”krig” eller ”valgkamp”

Oplægsholdere: Juan Chavez (AIDICEP (sammenslutning af indfødte folk i Peru), Jens Lohmann (journalist), arrangører: Ibis, IWGIA, MS, NETLA. Sted: MS

26.- 27. maj 1994: ”Violent Conflict, Reconciliation and Social Memory”

Oplægsholdere: Judith Sur (Refugee Studies Programme, London), Gustavo Porras (ASIES-FLASCO, Guatemala), Gerardo Rénique (City University, New York), Franzisco Paniza (Amnesty International, London)
Sted: Handelshøjskolen i København

4.-5. november 1993: ”Conceptual Challenges in Contemporary Latin American Politics”

Oplægsholdere: Ronaldo Munck (University of Ulster) og Jenny Pears (University of Bradford).
Sted: Center for Udviklingsforskning (CUF)

25.-27. marts 1992: ”Udviklingsdebatten i Latinamerika”

Oplægsholdere: Kirsten Appendini (El Colegio de México, Mexico), Fiona Wilson (CUF), m.fl. 
Arrangører: CUF & NETLA
Sted: Center for Udviklingsforskning (CUF)