Heldagsseminar

NETLA tager initiativ til en række aktiviteter, som du kan læse mere om ved at klikke på fanerne. Siden 1989 har der været afholdt seminarer med temaer som udviklingsdebatten, væbnede konflikter, maskulinitet, kulturel identitet, sociale bevægelser, migration, politiske tendenser mm. Heldagsseminariet afholdes én gang årligt under et specifikt emne. Se nedennævnt.

Program for endagsseminaret: ”Latinamerika NU! – den sociale og politiske situation”.

Lørdag d. 4. marts 2023, 9.30-15.30

Casa Latinoamericana, Høffdingsvej 10, Valby

9.30-10.00: Registrering og morgenmad

10.00-10.15: Velkomst og praktiske oplysninger, v. NETLAs bestyrelse

10.15-11:00: “Brasilien og Bolsonaro efter Lulas valgsejr”, Marie Kolling, antropolog og seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) (foredraget er på dansk).

Selv om det var opfattelsen blandt Bolsonaros tilhængere, at valget i oktober 2022, hvor Lula da Silva vandt, var blev stjålet, havde Bolsonaro ikke udtalt sig offentligt. Men i starten af året stormede tusindvis af hans tilhængere parlamentet, hvilket vækkede klare minder om det, der skete i USA for to år siden. Er demokratiet i så stor en krise, at sådanne udemokratiske selvtægtsmetoder er begyndt at normaliseres? Hvad kommer til at ske i Brasilien nu? Vil tidligere præsident Bolsonaro forblive i exil i USA? Vil han vende tilbage til Brasilien og ad demokratisk vej forsøge at genvinde magten? Hvor bevæger Brasilien og dets mægtige og støt stigende befolkning (214 mio i 2021) sig hen på sigt med Lula som præsident? Vi vil prøve at besvare disse spørgsmål, hvor vi også skal kigge tilbage til rødderne af en fortid, som Bolsonaro længes efter. Hertil har vi inviteret Marie Kolling, som er antropolog og arbejder som seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Hun er specialiseret i brasilianske forhold og har boet en årrække i Brasilien. Hun optræder i og skriver for nyhedsmedier omkring udviklingen i Brasilien og er desuden medredaktør og forfatter til RÆSONs antologi “Latinamerika Nu”!-11.45:

 

”Chile: fra ”El estallido social” til afvisningen af den nye forfatning”, Alexander Ulrich Thygesen, ph.d.-studerende fra Århus Universitet (foredraget er på dansk).

I dette oplæg vil jeg komme ind på, hvordan protestbølgen el estallido social (2019-2020) og den efterfølgende forfatningsproces har præget Chile de sidste par år. Hvorfor blev et udkast til en progressiv ny forfatning overbevisende afvist af chilenske vælgere i september 2022 og i hvilken form vil forfatningsprocessen forsætte? Hvordan har protestbølgen sat sine spor i Santiago og hvilke konflikter har det ført med sig? Det er alle sammen spørgsmål, som jeg vil komme omkring i mit oplæg, hvor jeg også vil tale om mit igangværende forskningsprojekt, hvori jeg undersøger sammenspillet mellem erindring og aktivisme i Chile i forbindelse med el estallido social.  

11.45-12.30: Frokost

12.30-13.15: “El papel potencial de la paz, la justicia y las instituciones sólidas para la diversificación energética hacia la gobernabilidad en la democracia energética: los casos de Colombia y México”. Jacobo Ramírez, Department of Management, Society and Communication, CBS (foredraget er på spansk).

Este estudio contextualiza la política energética de Colombia y México para el desarrollo sostenible y la diversificación de energía renovable, centrándose en los ‘nuevos’ mecanismos de gobernanza, instituciones débiles, riesgos de seguridad en áreas de estado limitado y el papel de los pueblos indígenas. En base a estudios recientes las instituciones débiles son un obstáculo importante para la transición energética de Colombia y México. La definición occidental de democracia energética da por sentada la buena gobernanza en línea con el ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas; sin embargo, en Colombia y México, el contexto de conflictividad social, violencia, corrupción y desigualdad dificulta su implementación. Esta presentación sugiere repensar la política energética al enfatizar el papel de la gobernabilidad y las instituciones sólidas en la democracia energética. Argumentamos que, si los gobiernos y las corporaciones estuvieran comprometidos con la mitigación del cambio climático, invertirían en la construcción de instituciones sobre energía renovable.

13.15-14.00: “Colombia: La política del presidente Gustavo Petro en asuntos de medio ambiente y cambio climático”, Haendel Sebastián Rodríguez, primer secretario de Colombia ante el Reino de Dinamarca y Duván Ocampo, encargado de negocios ante el Reino de Dinamarca. (foredraget er på spansk og engelsk).

14.00-14.15: Kaffepause

14.15 -15.00: Tilbage til Awas Tingni – Oprindelige folks landrettigheder i det nordøstlige Nicaragua”

I 2001 blev der skrevet juridisk historie, da den lille Mayangna landsby Awas Tingni i det nordøstlige Nicaragua vandt en retssag ved den inter-amerikanske menneskerettighedsdomstol. Mayangnaerne i Awas Tingni havde lagt sag an imod den nicaraguanske stat for at protestere over koncessioner til tømmerfirmaer i et område de anså for at være deres territorium. Desuden havde de krævet, at staten skulle anerkende deres kollektive landrettigheder i overenstemmelse med international ret, og udstøde skøde på 100,000 hektar jord. Dommen var skelsættende, da den gav mayagnaerne medhold og bestemte at Nicaragua skulle udstede kollektive skøder på jorden til alle oprindelige folk på Østkysten. Dermed gik en international domstol ind og blandede sig i statens interne territoriale anliggender. Det var et eksempel på at de internationale konventioner om oprindelige folks rettigheder og beskyttelsen af disse i diverse landes forfatninger kunne anvendes af lokalsamfund i praksis, sagde juridiske eksperter og kommentatorer. Efterfølgende blev jordene gennem en lang proces opmålt og ustødt som oprindelige folks og afro-nicaraguanske folks territorier. Men idag, to årtier senere, har lokalsamfundene mistet meget af den kontrol de tidligere havde med disse områder. Koloniseringen er tiltaget efter at landsbysamfundene har fået juridisk ret til jorden, og de oprindelige folks kultur og levevis er under pres i den nordøstlige region som aldrig før. Ud fra et længere historisk, antropologisk og sociologisk studie i den nordøstlige region forsøger denne præsentation at forklare, hvorfor retten til jorden ikke har medført den garanti for kulturel overlevelse, som mange havde forventet. (foredraget er på dansk).

Julie Wetterslev er Ph.D. studerende i International Ret ved det Europæsiske Universitet i Firenze og gæsteforsker på Center for Latinamerikastudier på Købanhvans Universitet

15.00-15.30: Netværk og rødvin 😊

Se omtale af foredrag på hjemmesiden https://netla.dk eller Facebook https://www.facebook.com/netladk/

Pris og tilmelding:

Pris: 250 kr. for studerende og medlemmer af NETLA, 325 kr. for ikke-medlemmer (inkl. et års medlemskab). Prisen dækker morgenmad, foredrag, frokost, kaffe/te og et glas rødvin.

Tilmelding og betaling sker via MobilePay 64943

Noter venligst din email ved betalingen, så Netla kan opnå kontakt til dig.

 

 

Heldagsseminaret “Latinamerika NU! – den sociale og politiske situation”, der var planlagt afholdt den 14. marts 2020, måtte Netla pga coronakrisen og forsamlingsforbud annullere i sidste øjeblik. Vi lægger programmet til offentligt skue her på hjemmesiden, fordi der lå et meget stort forberedelsesarbejde i arrangementet. Det er Netlas plan, på et senere tidspunkt at afvikle seminariet under samme tema.

Lørdag den 14. marts 2020 har Netla rerserveret det latinamerikanske kulturhus Casa Latinoamericana, Høffdingsvej 10, 2500 Valby til vort årlige heldagsseminar under emnet:
“Latinamerika NU! – den sociale og politiske situation”

Kære medlem!
Traditionen tro inviterer NETLA igen til det årlige heldagsseminar. Årets tema er “Latinamerika NU! – den sociale og politiske situation”. Heldagsseminaret afholdes lørdag den 14. marts kl. 9.30-16.30 i kulturhuset Casa Latinoamericana, Høffdingsvej 10, 2500 København. Både medlemmer og ikke-medlemmer af NETLA er velkomne til at deltage!
Billetprisen er 150 kr. for medlemmer af NETLA og 250 kr. for ikke-medlemmer (for sidstnævnte inkl. gratis medlemsskab af NETLA i 2020). For studerende (der ikke allerede er medlemmer af Netla) har vi en særlig introduktionspris på 200 kr, incl, gratis medlemskab af Netla for resten af 2020. Priserne er eksklusiv “Billetto gebyr”. For prisen får du en hel dag med spændende foredragsholdere, der præsenterer oplæg relateret til Latinamerika på dansk, spansk og engelsk, desuden morgenmad, frokost, rødvin og kaffe/te.
Køb billet her.
Billetsalget lukker den 10. marts 2020.

PROGRAMMET
9.30-10.00: Registrering og morgenmad

10.00-10.15: Velkomst og praktiske oplysninger, ved NETLAs bestyrelse

10.15-11:00: ”Perú: recursos naturales, desarrollo y la búsqueda de nuevos modelos”, Peter Wilson Leys, PhD-studerende, Roskilde Universitet (foredraget er på spansk).
Desde los noventas, el Perú ha tenido un régimen basado en atraer y facilitar la inversión para la extracción de recursos naturales. Esto ha generado un crecimiento y estabilidad macro-económica. Sin embargo, a nivel micro-económico, social y político, se ha generado una serie de problemas, que, en su última instancia, ha puesto en cuestión el régimen en sí. Esta presentación va a dar una historia del régimen “extractivista”, explorar los desafíos y problemas que el régimen ha enfrentado, y especular brevemente sobre el futuro.

11.00-11.45: ”Oprindelige folks fremskridt og successer”, Isabel Sande Frandsen, Programchef for mejerifolk uden grænser (foredraget er på dansk).
Oprindelige folk har traditionelt set været undertrykt og i bedste fald overset. I mange årtier har de kæmpet for at blive hørt, råbt højt omkring naturkatastrofer og manglende rettigheder. Og deres kampe har givet resultater. I Peru har de oprindelige folk fået tilkendt retten til tosproget interkulturel undervisning (Educación Intercultural Bilingüe). I Ecuador har Waorani-folket, lykkes med at få medhold i retten, så der ikke kan udvindes olie i deres territorie. Og Amarakaeri-folket i den peruanske Amazonas bliver jævnligt inviteret af FN for at fortælle om deres erfaringer og kamp mod klimaforandringerne. Dette oplæg vil trække nogle af alle succeserne frem, og samtidig også pege på, hvor der stadigvæk er store udfordringer.

11.45-12.45: ”Venezuela: The geopolitics of a dramatic crisis”, Sandra Guevara, PhD and former Venezuelan diplomat (foredraget er på engelsk).
In the last two decades, tensions have been escalating in Venezuela but it is in the last few years when the country has plunged into a deep multidimensional crisis, causing hunger, increased mortality and insecurity, political chaos, and mass migration. This situation has impacted mainly Latin American countries and Spain, while involving the international community in its solution.
Maduro, elected after Chavez death in 2013, argues that the cause of this crisis lies on the economic war carried out by the Venezuelan oligarchy. A situation aggravated by the sanctions imposed by the United States, which pretends to give a coup d’état. Some critics among the supporters of the Bolivarian revolution blame Maduro himself for the inefficiency and widespread corruption of his administration, compromising the advancement of the socialist policies implemented by Chavez.
Conversely, some experts claim that 20 years of leftist policies are at the root of the Venezuelan economic collapse due to the systematic destruction of the productive sector, while concentration of power and systematic human right violations have compromised democracy and plunged society into chaos.
The president of the National Assembly, Juan Guaido, recognized by more than 50 countries as the legal president of Venezuela due to the fraud in the last presidential elections, states that Venezuelan real problem is not left or right ideology, but kleptocracy. A confederation of criminals would be ruling the country, using its natural resources to enrich themselves, controlling institutions and paying with starvation the price of power.
Many observers consider that the situation involves a post-cold war tension between the USA, main buyer of Venezuelan oil with a military base in bordering Colombia, and Russia, with huge investments in the Venezuelan oil, diamond, gold mines, having sent already military technology and support to Venezuela in case of an intervention from the US or some other allies. Nevertheless, the presence of Cuba in Venezuelan institutions, Chinese, Turkish, Iranian, and Spanish economic interests, among other countries, as well as the presence of Hezbolah and Colombian guerrillas in the Venezuelan territory, are among the facts that make the chessboard more complex. This explains why many Venezuelan citizens consider the help of the international community is crucial to find a solution.

12.45-13.30: Frokost

13.30-14.15: ”The long way to peace in Colombia”, Mogens Pedersen, Senioranalytiker, DIIS (foredraget er på engelsk).
After more than 50 years of armed conflict in Colombia between the guerilla group FARC and the State a peace agreement was signed in November 2016 – after nearly 5 years of negotiation in Havana. A conflict which left more that 7 million victims – mostly internally displaced. How is the implementation of the peace accord moving forward – 3 years later? What are the main outstanding challenges? What abourt the distribution of land and the broader political participation – key elements of the paece accord? And the transitional justice system? What is the internal political scenarie for promoting the peace accrod? And the external support to the implementation of accord? These are some of the questions to be discussed during the seminar.

14.15-14.30: Kaffepause

14.30-15.15: ”Hatun Kamachicuy: La democracia de consenso andino amazónico dentro de las democracias occidentales de las neo-naciones estado sudamericanos”, Salvador Palomino Flores, peruviansk antropolog (foredraget er på spansk).
A la llegada de los invasores españoles existía en los Andes el Tawantinsuyu que, explicado en español, era un “Estado Confederado Plurinacional, Pluricultural y Multilingue” de carácter colectivista y comunitario, sociedad que para el ejercicio del respeto mútuo entre diferentes instituyó los principios (basados en leyes naturales) de la Dualidad y el de la Pluralidad dentro de sus sistemas de vida, de la organización social, de la política, etc. y, así, gestar el Allin Kawsay, es decir, “el buen vivir”.
Entre familias y los grupos sociales básicos de organización (Ayllus) se instituyeron las prácticas de la Reciprocidad (ayuda mútua) llamadas y practicadas como el Ayni, la Minka y la Mita. El Ayni es la ayuda mútua recíproca entre indivíduos y entre familias, la Minka es el aporte familiar con trabajos a su Ayllu o a su Comunidad, y la Mita era en tiempos antíguos el aporte familiar con trabajos al Estado. Para la comunicación y los acuerdos entre todos los grupos sociales, menores y mayores, se instituyó el sistema del Kamachikuy (que en forma corta se puede traducir como “mandar obedeciendo”) donde en las asambleas (mayores y menores) el acuerdo final no era por mayorías ni minorías como en lo occidental, sino, por consenso total donde se aprobaban o se desechaban los puntos por acuerdo de la totalidad de los asistentes a la Asamblea.
En 1821 se gesta la independencia del Perú. Pero la liberación no fue del pueblo invadido, sino, fue una contienda entre los Ibéricos con sus propios hijos, los criollos nacidos en américa, utilizando, como siempre, a los Pueblos Indios como carne de cañón por ambos bandos. Triunfaron los criollos é instauraron repúblicas al estilo occidental y, se dice, que hasta las constituciones son pura copia de las constituciones de las repúblicas europeas y no Cartas Magnas elaboradas con las realidades culturales y sociales propias donde se asentaron las neo-naciones estado republicanas en américa o latinoamérica.
Sin embargo los Pueblos Indios no hemos sido desaparecidos ni destruídas nuestras instituciones. !Estamos vivos!. Sólo en el Perú somos 7,163 Comunidades Andinas y Nativas de la Selva, con nuestras costumbres é instituciones colectivistas de siempre, y sobre esta realidad parece que Bolivia y Venezuela han empezado a dar ejemplos al incorporar a nuestros pueblos ancestrales dentro de sus constituciones en forma seria y justa.
Las formas de las asambleas del Hatun Kamachikuy lo explicaremos en el desarrollo del Seminario.

15.15-16.00: ”Den højspændte aktuelle situation i Chile”, Carlos Salas Lind, Cand. Scient.pol., ekspert i Latinamerikansk politik (foredraget er på spansk).
Den 18. oktober sidste år, brød massive og voldsomme demonstrationer ud i det ellers stabile Chile. Efter 30 år med demokrati og imponerende økonomisk vækst, følte store dele af befolkningen, at væksten kun kom en lille mindre tal til gode. Akkumulerende gæld, stigende priser og lave lønninger fik befolkningen til at gøre oprør mod Chiles ”succeshistorie”. Selv landets forfatning skal nu revideres, og chilenere skal nu få lov til at stemme Ja eller Nej til en ny forfatning i april måned. I denne polariserende kontekst, bringer frygt og håb landet igen tættere og tættere på en alvorlig politisk konfrontation. Hvad står der egentlig på spil?

16.00-16.30: Netværk og rødvin.

 

Tidligere heldagsseminar for perioden 2018 – 1992

Heldagsseminar om Mexico:

 

 

 

 

 

 

24. november 2018 kl 9.30-16.30 . Program for heldagsseminar om Mexico, Casa Latinoamericana, Høffdingsvej 10, Valby
Så kan vi endelig præsentere programmet for vores årlige heldagsseminar. Som vanligt bliver det en dag med mange spændende oplæg og netværk. Billetter kan købes på: https://billetto.dk/en/e/endagsseminar-om-mexico-tickets-315138
Prisen er kun 100 kr. for medlemmer (200 kr. for ikke-medlemmer) ekskl. gebyr. Vel mødt!

9.30-10.00: Registrering og morgenmad
10.00-10.15: Velkomst og praktiske oplysninger, v. NETLAs bestyrelse
10.15-11:00: “México, el país de las promesas y las expectativas”, María Emilia Casco Flores, cand.mag. kultursociologi, studieadjunkt, CBS (foredraget er på spansk)
11.00-11.45: “Ytringsfrihed i Mexico”, Jens Lohmann, journalist og forfatter (foredraget er på dansk)
11.45-12.45: Frokost
12.45-13.30: ”Business and Human Rights in Mexico – Implications for Danish Firms”, Jacobo Ramírez, Assistant Professor in Latin American Business Development, CBS (foredraget er på engelsk)
13.30-14.15:”El problema de la tierra: de Zapata al neo zapatismo”, Elena Ansotegui, CLAS, forsker og ekstern lektor, Københavns Universitet (foredraget er på spansk)
14.15-14.30: Kaffepause
14.30-15.15:“Bilingual Education in Mexico: Language, Politics and History in the Classroom”, Sarah Washbrook, Marie Curie Fellow, postdoc., Københavns Universitet (foredraget er på engelsk)
15.15-16.00:”Mexico i undervisningen: alle mexicanere går da med sombrero og spiser tacos!”, Kristina Pilmark og Rikke Olsen, forfattere til lærebogen Mosaico mexicano (foredraget er på dansk)
16.00-16.30: Netværk og rødvin

 

Omtale af foredrag

México, el país de las promesas y las expectativas”, María Emilia Casco Flores, cand.mag. kultursociologi, studieadjunkt, CBS
Un breve análisis de México en las últimas dos décadas del S. XX y las primeras dos décadas del S. XXl a la luz de la economía mundial y de los grandes retos sociales. Por un lado, María Emilia presentará los datos económicos y de la competitividad de México durante los años 80 y 90 así como los datos de los últimos 5 años (2014 – 2018) para destacar que México cuenta con niveles de productividad favorables para el desarrollo de la sociedad en general. Y, por otro lado, presentará las expectativas que ha despertado en México el triunfo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), después de los resultados de las elecciones generales del 1º de julio de 2018. México es el país de América Latina que tiene por primera vez en su historia un partido de izquierda en el poder, el partido MORENA junto con la coalición del Partido de los Trabajadores y el Partido Encuentro Social (PES), evangélico y conservador – “Juntos haremos historia”. ¿Cuáles son las promesas y cómo podrá cumplir con ellas? (Foredraget er på spansk)

“Ytringsfrihed i Mexico”, Jens Lohmann, journalist og forfatter.
I den sidste overgangsperiode mellem Enrique Peña Nieto (EPN) og Andrés Manuel López Obrador (AMLO) har det stået klart, at EPN’s højtidelige løfter om at forbedre menneskerettighedssitua-tionen, sætte en stopper for drabene på journalister, forbedre journalisters sikkerhed og gøre en ende på straffriheden for forbrydelser begået mod journalister ikke har været andet end et systematisk og kynisk bedrag fra et system i krise. EPN’s seksårige regeringsperiode har været det mest voldelige over for medier og journalister: 1986 overfald fra december 2012 til februar 2018, en ny rekord, og 8 dræbte journalister bare i år.
I sit oplæg vil Jens Lohmann give et rids af ytringsfrihedens historie i Mexico fra 1968. Han vil give sit bud på mediernes rolle i forandringsprocessen, skabelsen af et civilsamfund i Mexico og AMLO’s valgsejr. Endelig vil han diskutere mulighederne for at få ægte ytringsfrihed i Mexico i en vanskelig forandringsproces med AMLO. (Foredraget er på dansk)

”Business and Human Rights in Mexico – Implications for Danish Firms”, Jacobo Ramírez, Assistant Professor in Latin American Business Development, CBS (foredraget er på engelsk)
Danish-Mexican Business Relations: According to the Mexican Embassy in Denmark. Denmark is the second commercial partner of Mexico among the Nordic countries, with a total trade of 675 million dollars per year in 2015, 14% more than in 2014. Mexico is currently the second importer of Danish products in Latin America. In Mexico there are 218 companies with Danish capital, mainly in the manufacturing industry (43.3%), construction (27.1%) and transport (9%).
Business and Human Rights: For business and human rights, in the “Global Agreement” between the European Union (EU) and Mexico, which took effect in 2000, Article 39 states: “The Parties may conduct joint projects in order to strengthen cooperation between their respective electoral bodies…” and, the incise Cestablishes: “the promotion of human rights and democratic principles” (European Union 2000). However, it was not until 2015 that the Mexican government publicly committed to developing a national program for business and human rights. The Danish Institute for Human Rights signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Mexico to develop the country’s National Program on Business and Human Rights (The Danish Institute for Human Rights 2016). However, it is not yet implemented.
High security risk: Mexico is classified as high security risk country (IISS, 2018), because of armed conflict with non-governmental armed groups, such as drug cartels. The United Nations (UN) Working Group on Business and Human Rights conducted an assessment of Mexico in 2016 and concluded, “although the Mexican government has committed to moving forward on the human rights and business agenda, businesses continue to exhibit worrisome behavior” (Interview – Member of the Working Group on HR at UN).
The objective of this talk is to discuss the following question: What is the role, if any, of Danish firm in Mexico in relation to business and human rights?

 

”El problema de la tierra: de Zapata al neo zapatismo”, Elena Ansotegui, forsker og ekstern lektor, CLAS, Københavns Universitet (foredraget er på spansk)

Esta presentación quiere abordar un problema muy recurrente y al que no se consigue dar solución en México. Tras las guerras de Independencia, la recién nacida república mexicana debe afrontar el reto de deshacer la estructura colonial donde los más vulnerables apenas poseían ningún derecho. Emiliano Zapata inicia años más tarde una revolución social basada en la exigencia de devolver las tierras a quienes las trabajan y en hacer de estás un bien común. El zapatismo se ha convertido en símbolo de la lucha por la tierra y la libertad a nivel internacional. Su historia es la de la resistencia ancestral de los pueblos originarios del sur de México que vio ciertos resultados en la reforma agraria durante el siglo XX. En esta presentación se tratarán temas como el Plan de Ayala o el artículo 27 de la Constitución mexicana para poder explicar las causas de la insurrección neo zapatista de 1994. El neo zapatismo, surgido del mismo deseo de justicia que la revolución de 1910, podría entenderse como la continuación de la lucha revolucionaria que debe crear un nuevo lenguaje para comunicar las demandas ancestrales indígenas y convertirlas en nuevas exigencias surgidas en un mundo globalizado.
Esta presentación propone una reflexión sobre la vigencia de Zapata en la creación del movimiento antisistema del EZLN y sobre la necesidad del pensamiento utópico en la lucha social indígena. (Foredraget er på spansk)

“Bilingual Education in Mexico: Language, Politics and History in the Classroom”, Sarah Washbrook, Marie Curie Fellow, postdoc., Københavns Universitet (foredraget er på engelsk)
This presentation will give a brief history of bilingual education in Mexico and then discuss recent practices and policies, with a focus on the state of Chiapas. From the 1930s, the indigenista policies of Mexico’s revolutionary state promoted the assimilation of Indian peoples into the Spanish-speaking nation. In practice, though, rural schooling made little impact in those states with the largest indigenous populations and rates of illiteracy remained relatively high. In the 1990s, constitutional changes, the politicization of the quicentenary of the “discovery” of the Americas, the Zapatista uprising of 1994, the growing importance of multiculturalism, and Mexico’s ongoing process of democratization raised awareness of indigenous rights and the importance of bi-lingual education. In practice, though, state policies and provision have remained both inadequate and bounded by centralized structures and assimilationist goals. At the same time, local political movements, cultural organizations and Church groups have promoted bi-lingual education and the development of native literacy for a variety of aims including proselytising, cultural empowerment, social re-vindication and civil and political inclusion. What have been the impacts of these developments on bi-lingual education and native language literacy in Mexico? (Foredraget er på engelsk)

”Mexico i undervisningen: alle mexicanere går da med sombrero og drikker tequila!”, Kristina Pilmark og Rikke Olsen, forfattere til lærebogen Mosaico mexicano
Hvordan tegner man et nuanceret billede af et så stort og mangfoldigt land som Mexico i en undervisningsbog på kun 120 sider? Hvordan får man tydeliggjort Mexicos kulturelle kompleksitet, når teksterne er på et sprog, som eleverne kun mestrer i begrænset omfang? Og hvordan får man inddraget elevernes forforståelse af Mexico uden at falde i de klassiske stereotyper af mexicanere?
Kristina Pilmark, som underviser i spansk og samfundsfag på Herlev Gymnasium og HF, og Rikke Olsen, som er mangeårig rejseleder i Mexico, fortæller om deres arbejde med bogen ”Mosaico mexicano” (Gyldendal, 2016) og deres overvejelser omkring at undgå at bekræfte stereotype forestillinger i spanskundervisningen i gymnasiet. (Foredraget er på dansk)
Sted: Casa Latinoamericana, Høffdingsvej 10, 2500 Valby

 

Heldagsseminar om Argentina

NETLA endagsseminar Argentina kultur og samfund

20. maj 2017. Program for heldagsseminar om Argentina lørdag den 20. maj 2017: Argentina – kultur og samfund
Vi kan nu præsentere programmet for årets endagsseminar om Argentina.Køb din billet her: https://billetto.dk/da/events/netlaargentina Argentina, landet syd for Brasilien er næsten lige så stort som Indien. Det er hjemsted for tango, fodbold og fyldt med passion og dramatik – ikke mindst politisk og kulturelt. Det er nogle af de emner, som NETLA sætter fokus på ved dette års endagsseminar, lørdag d. 20. maj kl. 9.30-16.00 i Osramhuset (lille sal), Valhalsgade 4, 2200 København N.Vi serverer en argentinsk frokost og lidt Malbec vin efter sidste oplæg. Inden da skal vi omkring det akademiske, tangoen og fodbolden, og vi runder den politiske og sociale udvikling.Vi håber at se både medlemmer og ikke-medlemmer.

Program for endagsseminaret om Argentina
9.30-10.00: Registrering og morgenmad
10.00-10.15: Velkomst og praktiske oplysninger v. forkvinde for NETLA’s bestyrelse Stina Pilmark

FORMIDDAGENS PROGRAM
10.15-11.00: ”Argentina – her og nu” ved Ebbe Fischer, journalist og medlem af NETLA’s bestyrelse.

Ebbe Fischer er tidligere korrespondent i Argentina for Berlingske Tidende, Kristeligt Dagblad m.fl. Han har boet fast i landet fra 2006-2011. Ebbe Fischer vil som optakt til .seminaret gennemgå den politiske udvikling i landet de seneste ti år

11.00-11.45: ”Politivold i Buenos Aires” ved Marie Ørum Wikman, ph.d.-studerende Humanistisk Fakultet, Københavns Universitet

I sin præsentation vil Marie Ørum Wikman fortælle om sit ph.d.-projekt, hvor hun gennem længerevarende etnografisk feltarbejde har fulgt en mindre gruppe af pårørende til ofre for drab begået af politiet i Buenos Aires. Det typiske offer for denne type drab i Argentina i dag er unge mænd fra fattige urbane områder, og præsentationen vil sætte fokus på de pårørendes kamp for at gendrive legitimiteten af deres sønners død. Gennem deres kamp inviteres vi til at reflektere over bredere sociale og politiske processer i de argentinske samfund, som gensidigt berettiger og muliggør, at denne type drab finder sted.
11.45-12.30: Frokost og netværkeri

EFTERMIDDAGENS PROGRAM

12.30-13.15: ”Julio Cortázar – i krydsfeltet mellem spansk og dansk sprog og kultur” ved Camilla Skjødt, forelægger og redaktør.

Enhver der ikke læser Cortázar er fortabt. Ikke at læse ham er en alvorlig, usynlig sygdom, som med tiden kan få frygtelige følger. Det er ligesom en mand, der aldrig har smagt ferskner. Han bliver stille og roligt mere og mere trist, betydeligt blegere og vil sandsynligvis lidt efter lidt tabe håret.” (Pablo Neruda) Nye læsere kan med fordel starte her. Med det moderne hovedværk i latinamerikansk litteratur; Julio Cortázars eksperimenterende murstensroman Hinkeleg (Rayuela) fra 1963, der for længst er udgivet på mere end 30 sprog og nu endelig udkommer på dansk i Rigmor Kappel Schimdts oversættelse på Skjødt Forlag. Romanen har i den spansktalende verden en status, der bedst kan sammenlignes med James Joyces Ulysses i den dansk-angelsaksiske kulturkreds.Forlægger og redaktør af Hinkeleg Camilla Skjødt kommer og fortæller om romanen i dens danske udgave, om udfordringerne i krydsfeltet mellem spansk og dansk sprog og kultur, og om hvorfor hun mener, det er så vigtigt, at de danske læsere – om end med 54 års forsinkelse – får adgang til denne hidtil oversete klassiker i Danmark.

13.15-14.00: ”Tango’en betydning i Argentina før og nu” v/ Navina Østergaard, tangounderviser

Tangoens univers er en guldgrube af musik, dans og poesi, der på paradoksal vis forener det stramt komponerede med improvisationens særegne kunst: Musikken kombinerer en fast rytme med smægtende violiner, dansen har omfavnelsens begrænsning som hjem for absolut hengivelse og poesien forener det nære liv med de store følelser i en regelmæssig rimstruktur. Tangoen er nært forbundet med Buenos Aires, Argentinas hovedstad, hvor den opstod i slutningen af 1800 tallet i en smeltedigel af forskellige kulturer og samtidig har den universel appel, med levende tangomiljøer i storbyer spredt ud over hele verden… også i København.

14.00-14.15: Kaffepause

14.15-15.00: ”Fodbold som religion” (film og foredrag) v. Ole Bendtzen, filminstruktør.

Ole Bendtzen har instrueret dokumentarfilmen ”Foldbold er Gud”, der følger tre Boca Juniors hans for hvem fodbold er meget mere end blot en sport. Vi ser filmen og derefter vil Ole Bendtzen holde et kort oplæg og besvare spørgsmål.

VIN OG NETVÆRKERI

15.00-16.00: NETLA byder på et glas vin og der er mulighed for at fortsætte netværkeriet

Praktiske oplysninger:
Pris: for NETLA medlemmer 75 kr., for ikke medlemmer 175 kr. (prisen inkluderer morgenmad, kaffe/the, frokost og et glas vin at gå hjem på).Tilmelding og betaling sker via Billetto: https://billetto.dk/da/events/netlaargentina. Sted: Osramhuset, Valhalsgade 4, 2200 København N (lille sal)

 

Heldagsseminar om Brasilien

4. juni 2016: “Brasilien”
Oplægsholdere: Signe Ørom, BrasilienKonsulenten, Carlos da Rocha Paranhos, Brasiliens ambassadør i Danmark, Mads Damgaard, cand.mag. og ph.d.-studerende, Københavns Universitet, Louise Lauritsen, cand.mag. i Brasilianske studier (Aarhus Universitet), BrasilienKonsulenten, Svend Roed, Udenrigsministeriet, tidligere ambassadør i Brasilien, Marie Kolling, ph.d.-studerende, Institut for Antropologi, Københavns Universitet, Daniela Lazoroska, ph.d.-studerende, Institut for Antropologi, Københavns Universitet, Britta Thomsen, adjungeret professor ved CBS, tidligere medlem af EU-Parlamentet for Socialdemokratiet, Niels Westy, cand.polit, udlandskommentator for Børsen, medlem af Liberal Alliance. Sted: Osramhuset, Valhalsgade 4, 2200 København N

Netværk for Latinamerikastudier (NETLA) kan nu præsentere programmet for heldagsseminar om Brasilien, lørdag d. 4. juni kl. 9.30-17.00 på Osramhuset på Nørrebro i København.

Heldagsseminaret har fire temaer: “Brasilien – mediebilleder, stereotyper og virkelighed”, “Danmark i Brasilien”, “Livet i og omkring favelaerne” og “Hvor er Brasilien på vej hen?”.

Blandt oplægsholderne er bl.a. Carlos da Rocha Paranhos, Brasiliens ambassadør i Danmark og Svend Roed, tidligere ambassadør i Brasilien.

Køb din billet her: https://billetto.dk/da/events/endagsseminar-brasilien

Dagens program

9.30-10.00: Registrering og morgenmad
10.00-10.10: Velkomst og praktiske oplysninger, v. NETLAs bestyrelse
10.10-10.25: Opvarmningsøvelse, v. Signe Ørom, BrasilienKonsulenten
10.25-10.55: Introduktion, v. Carlos da Rocha Paranhos, Brasiliens ambassadør i Danmark

TEMA 1: Brasilien – mediebilleder, stereotyper og virkelighed

10.55-11.25: Oplæg: ”Brasiliens krise: Korruption, recession og mediestorm”, v. Mads Damgaard, cand.mag. og ph.d.-studerende, Københavns Universitet.
Hvad sker der med et system som det brasilianske, når det rammes af en stime af korruptionsskandaler? Og hvordan påvirkes økonomien som konsekvens heraf? Brasilien, verdens syvendestørste økonomi, er på overraskende kort tid blevet trukket ind i en ond cirkel af inflation, faldende oliepriser og faldende efterspørgsel på landets produkter. Samtidig er det politiske system fastlåst i en kamp mod timeglasset, hvor alle centrale politikere venter på, at modparten bliver ramt af bølgen af korruptionsskandaler og bidraget til at fedte landet og Sydamerikas største selskab, Petrobras, ind i en oliepøl af skandale og økonomisk tilbagegang.
11.25-11.55: Oplæg: “Brasilien – eksotisme og selvforståelse”, v. Louise Lauritsen, cand.mag. i Brasilianske studier (Aarhus Universitet), BrasilienKonsulenten.
Det eksotiske, tropiske og erotiske er ord, der kan beskrive det billede af Brasilien, som vi i Danmark ofte præsenteres for gennem medier og film. Men hvordan er sammenhængen mellem disse fremstillinger og virkeligheden? Og hvordan er disse mærkater blevet klicheer og stereotyper i beskrivelsen af Brasilien?
11.55-12.25: Spørgsmål og diskussion
12.25-13.15: frokost og netværkeri

TEMA 2: Danmark i Brasilien

13.15-13.45: Oplæg: “Hvor er Brasilien/Latinamerika i dansk udenrigspolitik?” v. Svend Roed, Udenrigsministeriet, tidligere ambassadør i Brasilien.
Briklandene og andre vækstmarkeder blev efter finanskrisen i 2007/08 helt centrale for dansk økonomisk diplomati. I Taksøe-Jensen rapporten der udstikker mulige retningslinjer for dansk udenrigspolitik er relationerne til Latinamerika herunder Brasilien dog kun omtalt med meget få linjer. Hvad er nu mulighederne for at fastholde og udbygge vore relationer i en tid hvor Brasilien i dybe problemer økonomisk og politisk. Kan der skabes interesse -politisk, økonomisk og kommercielt – i Danmark for at holde fast i et samarbejde baseret på at Brasilien trods alt fortsat sammen med andre Latinamerikanske lande er vigtige globale spillere og har markeder med stor købekraft?

TEMA 3: Livet i og omkring favelaerne

13.45-14.15: ” Favelafornyelse, forbrugsdrømme og en fremtid i forandring” v. Marie Kolling, ph.d.-studerende, Institut for Antropologi, Københavns Universitet.
Marie Kolling har i sin ph.d.-afhandling undersøgt ufrivillig genhusning af slumbeboere og livet i de nye huse, som de får stillet til rådighed af staten. Afhandlingen analyserer hvordan Brasiliens store samfundsmæssige forandringer siden årtusindskiftet udspiller sig i periferien af storbyen, hvor fattige beboerne ikke er optaget af politik, men af at ’vokse i livet’, som de siger, ved at forbedre deres huse og realisere deres ’forbrugsdrømme’. I oplægget fortæller Marie Kolling om, hvad der er på spil i beboernes bestræbelser på at forbedre deres boligsituation og husenes materialitet, og hvordan de gældsætter sig undervejs. Hun vil også komme ind på, hvordan det har været en del af den førte politik, at give fattige brasilianere nemmere adgang til kredit og kreditbaseret forbrug som en del af vejen til social inklusion.
14.15-14.45: Oplæg: ”In ‘Pacified territories’: Youth, Movement, and Becoming in a Rio de Janeiro Favela”, v. Daniela Lazoroska, ph.d.-studerende, Institut for Antropologi, Københavns Universitet.
The favelas of Rio de Janeiro have ever since the 1980s been going through a process of a ‘territorialization’ of the cocaine trade, implying socio-spatial control therein being conducted by armed traffickers. This has fed into their further material and symbolic marginalization, wherein access to social services was already precarious. With the raised influx of tourists during the past and upcoming mega-events, the governmental interest in taking control over territories wherein armed traffickers operate came to grow exponentially. In 2008 the state of Rio de Janeiro put to practice a law enforcement programme, also called the ‘pacification’, and around 260 favelas have been involved in this process. The 11 month fieldwork I conducted, and finalized mid-November, 2015, was set in one. The aims of the presentation are twofold, firstly I will speak of the workings of the territorialization of power through the conflict and cohort of armed drug trafficking and crime prevention and containment projects. Furthermore, I wish to account for the multiple, and ever shifting strategies and tactics that the young of the favela have undertaken at their interstices, so as to augment their prospects and meet their material and symbolic desires and make themselves.
14.45-15.15: Spørgsmål og diskussion
15.15-15.30: kaffepause

TEMA 4: Hvor er Brasilien på vej hen?

15.30-16.00: Oplæg: ”Brasiliens relationer med EU”, v. Britta Thomsen, adjungeret professor ved CBS, tidligere medlem af EU-Parlamentet for Socialdemokratiet.
Brasilien og EU etablerede allerede tilbage i 1960 diplomatiske relationer, som byggede på tætte historiske, kulturelle, økonomiske og politiske bånd. Siden da er de bilaterale politiske relationer fortsat udvidet, og de kulminerede med det strategiske partnerskab i 2007, som omfatter samarbejder på en lang række områder. Der har også været forhindringer undervejs i forhold til en egentlig handelsaftale mellem EU og Mercosur, som Brasilien er en del af. Ikke mindst har Argentina blokeret, hvilket med den nye regering nok vil ændre sig. Hør om perspektiverne for samarbejdet mellem EU og Brasilien. Hvordan er mulighederne, og hvad kan de to parter bruge hinanden til?
16.00-16.30: Oplæg: ”Brasilien ved et vendepunkt”, v. Niels Westy, cand.polit, udlandskommentator for Børsen, medlem af Liberal Alliance.
Den brasilianske model er reelt brudt sammen. Trods meget omtale og udnævnelsen til en BRIK økonomi, har man de seneste årtier kun formået at opnå høj vækst i ganske få år. Målt over de seneste 25 år, har den økonomiske vækst været under det regionale gennemsnit. Og mens andre lande i regionen både investerede infrastruktur og betalte af på offentlig gæld under råvare-boom årene i nullerne, gjorde Brasilien ingen af delene. Skal Brasilien vokse i fremtiden skal der derfor reformer til. Og det bliver ikke nemt.
16.30-17.00: Spørgsmål og debat
17.00: Afrunding

Praktiske oplysninger

  • Sted: Osramhuset, Valhalsgade 4, 2200 København N (store sal)
  • Pris: for medlemmer 100 kr., for ikke medlemmer 200 kr.
  • Prisen inkluderer morgenmad, kaffe/the og frokost.
  • Køb din billet her

 

Heldagsseminare kronologisk nedennævnt i tiden tilbage til 1992 i stærkt forkortet version:

29. marts 2014: “Latinos i USA”
Oplægsholdere: Niels Bjerre-Poulsen, lektor i Amerikanske Studier, David Struthers, ph.d i historie, Ninna Nyberg, DIIS, Elizabeth Benedict Christensen, ph.d., Ingrid Agostoni, ph.d, Aase Kledal og Ulla Ringgaard, forfattere. Sted: Casa Latinoamericana, Høffdingsvej 10, Valby

24. marts 2012: “Den sikkerhedspolitiske situation i Latinamerika”
Oplægsholdere: Journalist Niels Lindvig, cand.scient.pol. Carlos Salas, antropolog Marianne Søndergaard Winther, cand. soc. Line Bechmann. Sted: Vesterbro Kulturhus

9. november 2010: “Tendenser og strømninger i latinamerikansk film”
Oplægsholdere: Filminstruktør Enrique Rivero, Journalist og Latinamerikaekspert Jens Lohmann, Solveig Thorborg fra Salaam DK cand. mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling Mikkel Mindegaard-Müllertz, BA i film og medievidenskab Monica Villaume, Paola Herrera, filmproducer. Sted: Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Pl. 3, 1359 København

14. marts 2009: “Chile mellem fortid og fremtid”
Oplægsholdere: Martin Lindhardt (post. doc. ved Center for Afrika studier, Københavns Universitet), Dorthe Brogård Kristensen (post. doc. ved Institut for Marketing og Management, Syddansk Universitet), Lene Sjørup (freelance seniorforsker med tilknytning til fakultet for teologi, Københavns Universitet), Steen Fryba Christensen (adjunkt ved Institut for Sprog og Kultur, Aalborg Universitet), Pablo Cristoffanini (lektor ved Institut for Sprog og Kultur, Aalborg Universitet). Sted: Vesterbro Kulturhus

4. marts 2005: “Sprog og Identitet i Latinamerika”
Oplægsholdere: Sandi Michele de Oliveira (lektor ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet), Michala Faber & Joan Damkjær (specialestuderende ved RUC), Una Canger Lektor (lektor, Ph.d. ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet), Jytte Vagner (tidligere udsendt af Ibis i Bolivia, Peru og Ecuador), Salvador Palomino Flores (antropolog og tidligere leder af Consejo Indio de Sudamérica), Ken Henriksen (ekstern lektor, Ph.d. ved Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse, CBS), Rosalba (Cazón ekstern lektor, CBS), Jan Gustafsson (lektor, Ph.d. ved Institut for Fransk, Italiensk, Russisk, Spansk, Tysk og Europæiske Studier, CBS).
Sted: Blågårdens Medborgerhus

3. marts 2003: “Formidling af viden om Latinamerika i Danmark”
Oplægsholdere: Jan Gustafsson (lektor ved Handelshøjskolen i København), Lotte Holmen (multimediejournalist), Anne M. Sørensen (journalist dagbladet Politiken), Ulla Ringgaard (gymnasielærer i spansk og fransk ved Rungsted Gymnasium, samt konsulent og redaktør i spansk og fransk på Gyldendal), Malene Schmidt (gymnasielærer i spansk og geografi ved Birkerød Gymnasium), Mai Green Petersen (studerende fra Romansk Institut, Københavns Universitet), Michael B. Vesti (studerende, geografi og kommunikation, RUC).
Sted: Islands Brygges Kulturhus

2. februar 2002: ”Migration i Latinamerika”
Oplægsholdere: Karsten Pærregaard (lektor ved Institut for Antropologi, Københavns Universitet), Ninna Nyberg Sørensen (seniorforsker på Center for Udviklingsstudier og programkoordinator af forskningsprogrammet ”Diaspora, Development, and Conflict), Rikard Nordgren (Project Counselling Service i Columbia).
Seminaret blev støttet økonomisk af Danidas oplysningsfond. Sted: Center for Udviklingsforskning (CUF). 

28.-29. oktober 2000: ”Social Movements in Latin America – Democratisation and Power Relations”
Oplægsholdere: David Slater (Professor of Social and Political Geography, Loughborough University), Morgan Quero (ph.d. of Ciencias Sociales, CRIM, Universidad Nacional Autónoma de México), Edmé Domínguez (Iberoamerican Department, University of Göteborg), Jørgen Anker (ph.d. RUC), Hans Peter Dejgaard (konsulent for DANIDA og NGO)
Seminaret blev støttet økonomisk af Rådet for Ulandsforskning (RUF) og Mellemfolkeligt Samvirke (MS). Sted: Handelshøjskolen i København. 

8. maj 1999: “Viden og videnskonstruktion i Latinamerika”
Oplægsholdere: Finn Collin (Professor ved Institut for Pædagogik, Filosofi og Retorik, Københavns Universitet), Jakob Kronik (Ph.d. ved IU på RUC og CUF) og Tina Jensen (Ph.d. ved Institut for Antropologi, Københavns Universitet). Sted: Center for Udviklingsforskning (CUF)

4.-6. marts 1999: ”Development and Aid: The Interaction between Development Research and Aid in the Process of Development”
Seminar organiseret i samarbejde med Foreningen af Udviklingsforskere i DK (FAU). Latinamerikaworkshoppen: Arturo Escobar (Department of Anthropology, University of Massachusetts, Amherst), Afonso Moreira (Ph.d. ved IU, RUC), Edmé Domínguez (Iberoamerican Department, University of Göteborg), Dorthe Nyland Sørensen (Ph.d. ved Institut for Antropologi, Københavns Universitet). Sted: Djursvold Kursuscenter.

26. september 1998: ”Forskellige perspektiver på social og kulturel identitet i Latinamerika”
Oplægsholdere: Julius Lund (Romansk Institut, Københavns Universitet), Karsten Pærregaard (Institut for Antropologi, Københavns Univer¬si¬tet), Jan Gustafsson (Ph.d. ved Handelshøjskolen i København), Birgitte Feiring (stud.mag., Institut for Antropologi, Københavns Universitet). Sted: Center for Udviklingsforskning (CUF)

31. marts – 1. april 1995: ”Researching Masculinities”
Oplægsholdere: Eduardo Archetti (Institut for Antropologi, Oslo Universitet), Annick Prieur (Institut for Sociologi, Oslo Universitet), Magdalena Villarreal (CIESAS, Mexico)
Arrangører: CUF & NETLA. Sted: Center for Udviklingsforskning (CUF)

21. februar 1995: ”Peru / Ecuador: 2 lande i ”krig” eller ”valgkamp”
Oplægsholdere: Juan Chavez (AIDICEP (sammenslutning af indfødte folk i Peru), Jens Lohmann (journalist), arrangører: Ibis, IWGIA, MS, NETLA. Sted: Mellemfolkeligt Samvirke.

26.- 27. maj 1994: ”Violent Conflict, Reconciliation and Social Memory”
Oplægsholdere: Judith Sur (Refugee Studies Programme, London), Gustavo Porras (ASIES-FLASCO, Guatemala), Gerardo Rénique (City University, New York), Franzisco Paniza (Amnesty International, London)
Sted: Handelshøjskolen i København

4.-5. november 1993: ”Conceptual Challenges in Contemporary Latin American Politics”
Oplægsholdere: Ronaldo Munck (University of Ulster) og Jenny Pears (University of Bradford).
Sted: Center for Udviklingsforskning (CUF)

25.-27. marts 1992: ”Udviklingsdebatten i Latinamerika” Oplægsholdere: Kirsten Appendini (El Colegio de México, Mexico), Fiona Wilson (CUF), m.fl. Arrangører: CUF & NETLA
Sted: Center for Udviklingsforskning (CUF)