Hvad er Netla?

NETLA (Netværk for Latinamerikastudier) er en forening for folk med interesse i Latinamerika. Foreningen, der har eksisteret siden 1989, holder til i København og afholder foredrag, seminarer, filmfremvisninger mm.

I oktober 1989 tog en gruppe danske Latinamerika-aficionados i København initiativ til at stifte et netværk, hvor Latinamerika-interesserede kunne diskutere aktuelle problematikker med ligesindede. Dette var begyndelsen til Netværk for Latinamerikastudier (NETLA).

I NETLA’s første nyhedsbrev kunne man bl.a. læse følgende: ”Som så mange andre gode ting her i livet er Netværket opstået som en reaktion på en frustration. En frustration over at føle sig alene med noget, man synes er utroligt interessant, og en frustration over ikke at have nogen at diskutere med.” Og denne frustration var grundlæggerne ikke ene om at føle, og kort efter stiftelsen bestod netværket af omkring 70 medlemmer.

NETLA tæller i dag omkring 200 Latinamerika-interesserede, hvoraf mange har været trofaste medlemmer siden starten. Mange af netværkets grundlæggere har fastholdt kontakten med netværket bl.a. ved jævnligt at holde oplæg ved vores forskellige arrangementer. NETLA har siden stiftelsen været drevet af frivillige, der har brugt deres fritid på at arrangere spændende foredrag og seminarer om alt fra borgerkrig og voldelige konflikter til tangodansens forførende bevægelser til glæde for de mange Latinamerika-entusiaster, der findes i og uden for NETLA.

NETLA arrangerer en løbende foredragsrække, Seminario Permanente, med omkring fire oplæg både forår og efterår. Emnerne strækker sig fra sociologiske og antropologiske studier over udviklingsforskning og -projekter i praksis til emner som religion og kunst og kultur. Derudover afholder vi en gang om året et større heldagsseminar med deltagelse af både danske og udenlandske forskere og praktikere.

NETLA formidler også kontakt mellem specialestuderende, der skriver om et emne relateret til Latinamerika. Endelig udsender vi to gange årligt et nyhedsbrev.

Medlemskab koster 125 kr. om året.

NETLA overordnede mål er:

  • at skabe et forum omkring Latinamerika for gensidig inspiration og diskussion.
  • at muliggøre udveksling af erfaringer, kontakter og meninger fra forskning, studier og besøg i Latinamerika.
  • at bidrage til at synliggøre latinamerikanske forhold i Danmark i samarbejde med organisationer og institutioner med samme interesser.