Heldagsseminar om Brasilien den 4. juni 2016

brasil

Netværk for Latinamerikastudier (NETLA) kan nu præsentere programmet for heldagsseminar om Brasilien, lørdag d. 4. juni kl. 9.30-17.00 på Osramhuset på Nørrebro i København.

Heldagsseminaret har fire temaer: “Brasilien – mediebilleder, stereotyper og virkelighed”, “Danmark i Brasilien”, “Livet i og omkring favelaerne” og “Hvor er Brasilien på vej hen?”.

Blandt oplægsholderne er bl.a. Carlos da Rocha Paranhos, Brasiliens ambassadør i Danmark og Svend Roed, tidligere ambassadør i Brasilien.

Køb din billet her: https://billetto.dk/da/events/endagsseminar-brasilien

Dagens program

9.30-10.00: Registrering og morgenmad
10.00-10.10: Velkomst og praktiske oplysninger, v. NETLAs bestyrelse
10.10-10.25: Opvarmningsøvelse, v. Signe Ørom, BrasilienKonsulenten
10.25-10.55: Introduktion, v. Carlos da Rocha Paranhos, Brasiliens ambassadør i Danmark

TEMA 1: Brasilien – mediebilleder, stereotyper og virkelighed

10.55-11.25: Oplæg: ”Brasiliens krise: Korruption, recession og mediestorm”, v. Mads Damgaard, cand.mag. og ph.d.-studerende, Københavns Universitet.
Hvad sker der med et system som det brasilianske, når det rammes af en stime af korruptionsskandaler? Og hvordan påvirkes økonomien som konsekvens heraf? Brasilien, verdens syvendestørste økonomi, er på overraskende kort tid blevet trukket ind i en ond cirkel af inflation, faldende oliepriser og faldende efterspørgsel på landets produkter. Samtidig er det politiske system fastlåst i en kamp mod timeglasset, hvor alle centrale politikere venter på, at modparten bliver ramt af bølgen af korruptionsskandaler og bidraget til at fedte landet og Sydamerikas største selskab, Petrobras, ind i en oliepøl af skandale og økonomisk tilbagegang.
11.25-11.55: Oplæg: “Brasilien – eksotisme og selvforståelse”, v. Louise Lauritsen, cand.mag. i Brasilianske studier (Aarhus Universitet), BrasilienKonsulenten.
Det eksotiske, tropiske og erotiske er ord, der kan beskrive det billede af Brasilien, som vi i Danmark ofte præsenteres for gennem medier og film. Men hvordan er sammenhængen mellem disse fremstillinger og virkeligheden? Og hvordan er disse mærkater blevet klicheer og stereotyper i beskrivelsen af Brasilien?
11.55-12.25: Spørgsmål og diskussion
12.25-13.15: frokost og netværkeri

TEMA 2: Danmark i Brasilien

13.15-13.45: Oplæg: “Hvor er Brasilien/Latinamerika i dansk udenrigspolitik?” v. Svend Roed, Udenrigsministeriet, tidligere ambassadør i Brasilien.
Briklandene og andre vækstmarkeder blev efter finanskrisen i 2007/08 helt centrale for dansk økonomisk diplomati. I Taksøe-Jensen rapporten der udstikker mulige retningslinjer for dansk udenrigspolitik er relationerne til Latinamerika herunder Brasilien dog kun omtalt med meget få linjer. Hvad er nu mulighederne for at fastholde og udbygge vore relationer i en tid hvor Brasilien i dybe problemer økonomisk og politisk. Kan der skabes interesse -politisk, økonomisk og kommercielt – i Danmark for at holde fast i et samarbejde baseret på at Brasilien trods alt fortsat sammen med andre Latinamerikanske lande er vigtige globale spillere og har markeder med stor købekraft?

TEMA 3: Livet i og omkring favelaerne

13.45-14.15: ” Favelafornyelse, forbrugsdrømme og en fremtid i forandring” v. Marie Kolling, ph.d.-studerende, Institut for Antropologi, Københavns Universitet.
Marie Kolling har i sin ph.d.-afhandling undersøgt ufrivillig genhusning af slumbeboere og livet i de nye huse, som de får stillet til rådighed af staten. Afhandlingen analyserer hvordan Brasiliens store samfundsmæssige forandringer siden årtusindskiftet udspiller sig i periferien af storbyen, hvor fattige beboerne ikke er optaget af politik, men af at ’vokse i livet’, som de siger, ved at forbedre deres huse og realisere deres ’forbrugsdrømme’. I oplægget fortæller Marie Kolling om, hvad der er på spil i beboernes bestræbelser på at forbedre deres boligsituation og husenes materialitet, og hvordan de gældsætter sig undervejs. Hun vil også komme ind på, hvordan det har været en del af den førte politik, at give fattige brasilianere nemmere adgang til kredit og kreditbaseret forbrug som en del af vejen til social inklusion.
14.15-14.45: Oplæg: ”In ‘Pacified territories’: Youth, Movement, and Becoming in a Rio de Janeiro Favela”, v. Daniela Lazoroska, ph.d.-studerende, Institut for Antropologi, Københavns Universitet.
The favelas of Rio de Janeiro have ever since the 1980s been going through a process of a ‘territorialization’ of the cocaine trade, implying socio-spatial control therein being conducted by armed traffickers. This has fed into their further material and symbolic marginalization, wherein access to social services was already precarious. With the raised influx of tourists during the past and upcoming mega-events, the governmental interest in taking control over territories wherein armed traffickers operate came to grow exponentially. In 2008 the state of Rio de Janeiro put to practice a law enforcement programme, also called the ‘pacification’, and around 260 favelas have been involved in this process. The 11 month fieldwork I conducted, and finalized mid-November, 2015, was set in one. The aims of the presentation are twofold, firstly I will speak of the workings of the territorialization of power through the conflict and cohort of armed drug trafficking and crime prevention and containment projects. Furthermore, I wish to account for the multiple, and ever shifting strategies and tactics that the young of the favela have undertaken at their interstices, so as to augment their prospects and meet their material and symbolic desires and make themselves.
14.45-15.15: Spørgsmål og diskussion
15.15-15.30: kaffepause

TEMA 4: Hvor er Brasilien på vej hen?

15.30-16.00: Oplæg: ”Brasiliens relationer med EU”, v. Britta Thomsen, adjungeret professor ved CBS, tidligere medlem af EU-Parlamentet for Socialdemokratiet.
Brasilien og EU etablerede allerede tilbage i 1960 diplomatiske relationer, som byggede på tætte historiske, kulturelle, økonomiske og politiske bånd. Siden da er de bilaterale politiske relationer fortsat udvidet, og de kulminerede med det strategiske partnerskab i 2007, som omfatter samarbejder på en lang række områder. Der har også været forhindringer undervejs i forhold til en egentlig handelsaftale mellem EU og Mercosur, som Brasilien er en del af. Ikke mindst har Argentina blokeret, hvilket med den nye regering nok vil ændre sig. Hør om perspektiverne for samarbejdet mellem EU og Brasilien. Hvordan er mulighederne, og hvad kan de to parter bruge hinanden til?
16.00-16.30: Oplæg: ”Brasilien ved et vendepunkt”, v. Niels Westy, cand.polit, udlandskommentator for Børsen, medlem af Liberal Alliance.
Den brasilianske model er reelt brudt sammen. Trods meget omtale og udnævnelsen til en BRIK økonomi, har man de seneste årtier kun formået at opnå høj vækst i ganske få år. Målt over de seneste 25 år, har den økonomiske vækst været under det regionale gennemsnit. Og mens andre lande i regionen både investerede infrastruktur og betalte af på offentlig gæld under råvare-boom årene i nullerne, gjorde Brasilien ingen af delene. Skal Brasilien vokse i fremtiden skal der derfor reformer til. Og det bliver ikke nemt.
16.30-17.00: Spørgsmål og debat
17.00: Afrunding

Praktiske oplysninger

  • Sted: Osramhuset, Valhalsgade 4, 2200 København N (store sal)
  • Pris: for medlemmer 100 kr., for ikke medlemmer 200 kr.
  • Prisen inkluderer morgenmad, kaffe/the og frokost.
  • Køb din billet her
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.