1. halvår 2023

Dato’er for kommende aktiviteter i Netla  – 1. halvår 2023:

Torsdag den 15. juni 2023 kl. 19.00-21.00.

Seminarium Permanente omkring den danske ambassadelukning i Buenos Aires, Argentina/ Ved statskundskabsstuderende Linnea Kristine Kansager, Kate Wu Drost og Anne Simone Didriksen Holck. Oplægget præsenterer et BA-projekt, udmøntet i en forskningsartikel, se link nederst.

I 2019 så Danmark et stort potentiale i Argentina og regeringen valgte at afvikle et officielt statsbesøg med Dronningen, Kronprinsen og mange af de største danske virksomheder i følget. I 2020 planlagde Danmarks ambassade i Buenos Aires og Dansk Industri endnu et besøg for at styrke samarbejdet, men det blev forhindret af Covid-19-pandemien.

I 2021 udmeldte den danske regering pludselig, at man ville lukke ambassaden. Det blev den d. 31. juli 2022, til trods for at alle de øvrige nordiske lande Sverige, Norge og Finland fortsat har ambassader fuldt kørende i Buenos Aires. Denne udenrigspolitiske U-vending har skabt undren i såvel Danmark, Argentina som i det øvrige Norden.

Med udgangspunkt i 30 interviews i Danmark og Argentina samt en dokumentanalyse vil foredragsholderne analysere hændelsesforløbet og fortælle omkring de beslutningsprocesser, der medførte til lukningen af den danske ambassade i Buenos Aires – en i nordisk regi meget usædvanlige beslutning.

OBS! Mødet vil foregå på engelsk – eftersom Argentinas ambassadør i Danmark deltager. Der vil dog være mulighed for at stille spørgsmål på dansk. 

Bachelorprojektet blev udgivet som en forskningsartikel i efteråret 2022 og kan læses her:

https://tidsskrift.dk/okonomi-og-politik/article/view/134210/179157.

 

Sted: Cafe Globen, Turesensgade 2B, 1368 København.

______________________________________________________

Seminarium Permanente om situationen i Colombia. Onsdag den 24. maj 2023 kl. 19.00-21.00. 

Colombia – bliver der nu endelig fred?  Ved tidligere ambassadør i Colombia Mogens Pedersen.

 

Nyvalgte præsident Gustavo Petro har mange der skal “danses med” i den kommende tid. Billedet er apropos malet af den verdenskendte colombianske maler og billedhugger Fernando Botero (91 år i dag) og maleriet hedder “Dancing in Colombia”.

 

I august sidste år blev Gustavo Petro valgt til præsident – den første centrum-venstre præsident i landets historie. Allerøverst på hans dagsorden figurerede endelig fred – eller som det betegnes total fred – i det mest voldelige land i Latinamerika. Som gennem mere end et halvt århundrede har haft væbnede guerillagrupper og over 30 år har været hærget af voldelige narkokarteller.

Allerede i 2016 blev der indgået en historisk fredsaftale med den største guerillagruppe, FARC, men kun dele af aftalen blev reelt ført ud i livet, herunder demobilisering og afvæbning af de 13.000 FARC-guerillaer. Den efterfølgende regering under Iván Duque var modstander af den. Nu vil Petro gennemføre fredsaftalen i alle aspekter, herunder ikke mindst jordreformen, der skal skaffe jord til de fattige eller helt jordløse bønder.

Herudover har Petro igangsat forhandlinger med de øvrige væbnede grupper, ikke mindst ELN – Den Nationale Befrielseshær, der har eksisteret siden 1960erne, og som stadigvæk er aktiv i en lang række områder i Colombia. Og så er der flere aktive grupper af dissidenter af FARC, der ikke var enige i fredsaftalen med FARC, og endelig de store og yderst voldelige narkogrupper, der meget magtfulde i Colombia, landet med verdens største produktion af kokain.

Men fredsprocessen er en vanskelig og udfordrende proces. På mødet vil vi præsentere de væsentligste udfordringer i fredsprocessen og drøfte perspektiverne. Ligeledes vil vi se på andre af Petros reformer, der i nogen grad er relateret til fredsprocessen, såsom stop for afskovning af Amazonas og stop for kokainproduktionen.

Sted: Cafe Globen, Turesensgade 2B, 1368 København.

______________________________________________________

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 25. april  fra kl. 21.00-22.00 umiddelbart efter nedennævnte Seminario Permanente om Peru. 

Indkaldelse til NETLA’s generalforsamling 2023

Kære medlem!

Vi afholder generalforsamling den 25. april kl. 21.00-22.00.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af formand og næstformand
 7. Valg af kasserer og suppleant
 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af revisor
 10. SP’er og eendagsseminar 2023-24
 11. Indkomne forslag
 12. Evt.
 13. Dato for første bestyrelsesmøde

Forslag til dagsorden skal være formand eller bestyrelse i hænde senest 14 dage før mødet. Du kan skrive til netlamail@gmail.com.

Generalforsamlingen kl.21-22 er umiddelbart efter forårets første SP, som foregår kl.19-21, også på Cafe Globen.

Formands beretning nedennævnt:

“Kære alle!

Jeg vil starte med at sige tak for et godt Netla år, 2022-23. Tak for jeres indsats og jeres stort arbejde. Tak til både de gamle medlemmer og nye medlemmer af bestyrelsen. Og på samme måde, tak til alle medlemmerne af foreningen.

I bestyrelsen har vi holdt et sommermøde, nogle arbejdsmøder, en julefrokost hvor vi planlagde endagsseminaret, flere planlægningsmøder, evalueringer, osv. Tak for jeres tid.

Sammen med medlemmerne har vi holdt mange spændende oplæg (Seminario Permanente) på Cafe Globen og et vellykkede endagsseminar om aktuelle emner fra Latinamerika i Casa Latinoamericana. Desuden har vi også holdt en meget hyggelig julereception sammen med vores medlemmer tilbage i december måned.

Det har været rart at være helt tilbage på sporet igen og genfinde os selv efter et par år med nedlukninger. Vi kan sige, at i år har det været et normalt år, hvor vi har gennemført alle de aktiviteter vi plejede at have før corona-tiden.

Vores endagsseminar i marts blev en succes, med mange spændende oplægsholdere og meget aktive deltagere. Vi lærte at hvis vi virkelig vil, så kan vi godt. Vi har evalueret endagsseminaret og vi har lært meget af det. Vi ved f.eks. at næste gang, skal vi starte lidt tidligere med planlægningen for at få endnu flere deltagere med til seminaret.

I løbet af året har vi holdt oplæg med emner som Colombia og fredsprocessen, oprindelige folk og udviklingshjælpen i Latinamerika, funkeira musik fra Brasilien, Bolsonaro – Lula og den politisk situation i Brasilien, oprindelige folks landrettigheder i Nicaragua, “El estallido social” og den nye forfatning i Chile, religiøse sekter i Latinamerika, miljø og bæredygtighed i Mexico og Colombia, osv. Endog har vi haft sport på programmet. Det var tilbage i september måned, da vi havde oplæg om cykelkulturen i Colombia. Det var en fantastisk aften hvor jeg fandt ud af at vi kommer bredt ud til alle Latinamerika interesserede: selv et par sportsjournalister fandt vej til Cafe Globen for at deltage i vores SP. Alt i alt, et spændende år med fokus på Latinamerika.

Muchos cariños saludos,

Quri Palomino Janns / formand”

Vel mødt!

Sted: Cafe Globen, Turesensgade 2B, 1368 København.

______________________________________________________

Peru-aften:

Tirsdag den 25. april kl. 19.00-21.00 afholder Netla indeværende halvårs første Seminario Permanente. Aften vil omhandle landet Peru, såvel i fortiden som i nutiden. Netla har hertil inviteret 3 peruvianske kvinder Elizabeth Sanchez, Nataly Allasi Canales og Flavia Oregon, der vil give hvert sit bud omkring Peru. Aktuelt har de fleste nok hørt, at parlamentet i Peru nylig afsatte præsident Pedro Castillo, indsat i præsidentembedet den 28. juli 2021….. Pedro Castillo var den første folkevalgte præsident i Peru med indiansk baggrund, hvorfor forventningerne til ham var tårnhøje. Hvad gik galt? Hvordan gik det til, at Parlamentet den 7.12.2022 “afsætter” en folkevalgt præsident valgt af folket efter demokratisk afstemning? Denne aften vil måske gøre os lidt klogere på de mange forskellige informationer, vi de sidste måneder har hørt fra Peru.

 

WHAT IS HAPPENING IN PERU?

“Three Peruvian academic women introduce us to the current Peruvian conflict, starting from a part of its history, population, and natural resources, in order to understand the recent conflicts that have arisen today.”

Presentation by Elizabeth Sanchez, Nataly Allasi Canales and Flavia Oregon, all from PERU SOLIDARITET.

 

Hvad sker der i Peru?

Den 7. december 2022 blev præsident Pedro Castillo afsat af et flertal i parlamentet, hvilket udløste omfattende folkelige protester. Demonstrationerne i Peru er blevet mødt med brutal vold fra politiets og militærets side. Indtil nu er 60 døde. Hvad kæmper demonstranterne for?

Tre peruvianske akademiske kvinder introducerer os til den nuværende peruvianske konflikt, der dybest set udspringer af landets egen historie, landets befolkning og landets naturressourcer. Nærværende er grundlæggende for at forstå de nylige konflikter, der er opstået i dagens Peru.

Sprog: Engelsk, dansk og spansk.

Program:

Presentation on the situation in Peru:

Elizabeth Sanchez Fernánd, B.A. In Latin-American and Spanish cultures studies from the University of Copenhagen. In her current master’s studies of Art History, she is interested in Andean art in the colonial era. 

El encuentro de dos mundos y dos epistemes

Tomando como punto de partida las crónicas de los autores peruanos Guamán Poma de Ayala y el Inca Garcilaso de la vega, presentaré el encuentro de dos mundos y las relaciones de poder durante el virreinato del Perú. Ambas obras fueron narradas a principios del siglo XVII, pero el desconocimiento de la obra Crónica y buen Gobierno de Guamán Poma de Ayala por centurias reflejan el cercenamiento de una parte de la historia del mundo. Por otra parte, la obra Los Comentarios Reales del Inca Garcilaso de la Vega fue censurada por Cédula Real en 1782 luego que se develara la revolución del cacique Túpac Amaru II, quien sería asiduo lector de la obra Comentarios Reales. Garcilaso de la Vega por ser el primer mestizo ofrece un espíritu integrador entre indios mestizos y criollos, mientras Poma de Ayala ve la realidad social con ojos de indio y ofrece una cosmovisión dinámica. Ambos literatos nos dejan un legado cultural que la misma colonia se encargó de invisibilizar, pero que hoy 400 años después ponemos en contexto sus pensamientos y las mismas problemáticas que los autores buscaron resolver.

La obra de Guamán Poma fue hallada en 1908 en la biblioteca real de Dinamarca, fue nombrado patrimonio de la humanidad por Unesco.

 

Human rights and biodiversity crises in Peru

Nataly Allasi Canales is an evolutionary biologist from the University of Copenhagen and a geneticist from Universidad de San Marcos. She focuses on Andean and Amazonian plants used for medicine and food by Indigenous peoples.

What are the phenomena playing a role in the current Peruvian political unrest? Here, I offer two key perspectives to understand the role of human rights, especially Indigenous rights, and biodiversity crises in Peru’s last three decades of socio-ecological upheaval.

What has been done at the international level to address these issues? How does the Peruvian government sphere tackle these issues? And perhaps more importantly, what do the most vulnerable groups, e.g.Indigenous peoples, demand to secure their livelihoods and, by extension, a more sustainable future connected to nature?

 

Presentation on the situation in Peru:

Flavia Oregon, B.A. in Communications from Universidad de Lima and Cand.scient.soc. in Development and International Affairs from Aalborg University.

On 7 December 2022, President Pedro Castillo was ousted by a majority in parliament, sparking widespread popular protests. Demonstrations in Peru have been met with brutal violence by the police and military. So far, 60 people have died. What are the demonstrators fighting for?

Flavia’s oplæg bliver på dansk.

Sted: Cafe Globen, Turesensgade 2B, 1368 København.

______________________________________________________

Endagsseminar: Lørdag den 4. marts 2023 afvikler NETLA (Netværk for latinamerikastudier) et endagsseminar relateret til Latinamerika under temaet “Latinamerika NU!” Seminariet foregår i Det Latinamerikanske Kulturhus, Høffdingsvej 10, Valby, København. 

 

Program for endagsseminaret: ”Latinamerika NU! – den sociale og politiske situation”.

Lørdag d. 4. marts 2023, 9.30-15.30

Casa Latinoamericana, Høffdingsvej 10, Valby

9.30-10.00: Registrering og morgenmad

10.00-10.15: Velkomst og praktiske oplysninger, v. NETLAs bestyrelse

10.15-11:00: “Brasilien og Bolsonaro efter Lulas valgsejr”, Marie Kolling, antropolog og seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) (foredraget er på dansk)

Selv om det var opfattelsen blandt Bolsonaros tilhængere, at valget i oktober 2022, hvor Lula da Silva vandt, var blev stjålet, havde Bolsonaro ikke udtalt sig offentligt. Men i starten af året stormede tusindvis af hans tilhængere parlamentet, hvilket vækkede klare minder om det, der skete i USA for to år siden. Er demokratiet i så stor en krise, at sådanne udemokratiske selvtægtsmetoder er begyndt at normaliseres? Hvad kommer til at ske i Brasilien nu? Vil tidligere præsident Bolsonaro forblive i exil i USA? Vil han vende tilbage til Brasilien og ad demokratisk vej forsøge at genvinde magten? Hvor bevæger Brasilien og dets mægtige og støt stigende befolkning (214 mio i 2021) sig hen på sigt med Lula som præsident? Vi vil prøve at besvare disse spørgsmål, hvor vi også skal kigge tilbage til rødderne af en fortid, som Bolsonaro længes efter. Hertil har vi inviteret Marie Kolling, som er antropolog og arbejder som seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Hun er specialiseret i brasilianske forhold og har boet en årrække i Brasilien. Hun optræder i og skriver for nyhedsmedier omkring udviklingen i Brasilien og er desuden medredaktør og forfatter til RÆSONs antologi “Latinamerika Nu”!

11.00-11.45: ”Chile: fra ”El estallido social” til afvisningen af den nye forfatning”, Alexander Ulrich Thygesen, ph.d.-studerende fra Århus Universitet (foredraget er på dansk).

I dette oplæg vil jeg komme ind på, hvordan protestbølgen el estallido social (2019-2020) og den efterfølgende forfatningsproces har præget Chile de sidste par år. Hvorfor blev et udkast til en progressiv ny forfatning overbevisende afvist af chilenske vælgere i september 2022 og i hvilken form vil forfatningsprocessen forsætte? Hvordan har protestbølgen sat sine spor i Santiago og hvilke konflikter har det ført med sig? Det er alle sammen spørgsmål, som jeg vil komme omkring i mit oplæg, hvor jeg også vil tale om mit igangværende forskningsprojekt, hvori jeg undersøger sammenspillet mellem erindring og aktivisme i Chile i forbindelse med el estallido social.  

11.45-12.30: Frokost

12.30-13.15: “El papel potencial de la paz, la justicia y las instituciones sólidas para la diversificación energética hacia la gobernabilidad en la democracia energética: los casos de Colombia y México”. Jacobo Ramírez, Department of Management, Society and Communication, CBS (foredraget er på spansk).

Este estudio contextualiza la política energética de Colombia y México para el desarrollo sostenible y la diversificación de energía renovable, centrándose en los ‘nuevos’ mecanismos de gobernanza, instituciones débiles, riesgos de seguridad en áreas de estado limitado y el papel de los pueblos indígenas. En base a estudios recientes las instituciones débiles son un obstáculo importante para la transición energética de Colombia y México. La definición occidental de democracia energética da por sentada la buena gobernanza en línea con el ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas; sin embargo, en Colombia y México, el contexto de conflictividad social, violencia, corrupción y desigualdad dificulta su implementación. Esta presentación sugiere repensar la política energética al enfatizar el papel de la gobernabilidad y las instituciones sólidas en la democracia energética. Argumentamos que, si los gobiernos y las corporaciones estuvieran comprometidos con la mitigación del cambio climático, invertirían en la construcción de instituciones sobre energía renovable.

13.15-14.00: “Colombia: La política del presidente Gustavo Petro en asuntos de medio ambiente y cambio climático”, Haendel Sebastián Rodríguez, primer secretario de Colombia ante el Reino de Dinamarca y Duván Ocampo, encargado de negocios ante el Reino de Dinamarca. (foredraget er på spansk og engelsk).

14.00-14.15: Kaffepause

14.15 -15.00: Tilbage til Awas Tingni – Oprindelige folks landrettigheder i det nordøstlige Nicaragua”

I 2001 blev der skrevet juridisk historie, da den lille Mayangna landsby Awas Tingni i det nordøstlige Nicaragua vandt en retssag ved den inter-amerikanske menneskerettighedsdomstol. Mayangnaerne i Awas Tingni havde lagt sag an imod den nicaraguanske stat for at protestere over koncessioner til tømmerfirmaer i et område de anså for at være deres territorium. Desuden havde de krævet, at staten skulle anerkende deres kollektive landrettigheder i overenstemmelse med international ret, og udstøde skøde på 100,000 hektar jord. Dommen var skelsættende, da den gav mayagnaerne medhold og bestemte at Nicaragua skulle udstede kollektive skøder på jorden til alle oprindelige folk på Østkysten. Dermed gik en international domstol ind og blandede sig i statens interne territoriale anliggender. Det var et eksempel på at de internationale konventioner om oprindelige folks rettigheder og beskyttelsen af disse i diverse landes forfatninger kunne anvendes af lokalsamfund i praksis, sagde juridiske eksperter og kommentatorer. Efterfølgende blev jordene gennem en lang proces opmålt og ustødt som oprindelige folks og afro-nicaraguanske folks territorier. Men idag, to årtier senere, har lokalsamfundene mistet meget af den kontrol de tidligere havde med disse områder. Koloniseringen er tiltaget efter at landsbysamfundene har fået juridisk ret til jorden, og de oprindelige folks kultur og levevis er under pres i den nordøstlige region som aldrig før. Ud fra et længere historisk, antropologisk og sociologisk studie i den nordøstlige region forsøger denne præsentation at forklare, hvorfor retten til jorden ikke har medført den garanti for kulturel overlevelse, som mange havde forventet. (foredraget er på dansk).

Julie Wetterslev er Ph.D. studerende i International Ret ved det Europæsiske Universitet i Firenze og gæsteforsker på Center for Latinamerikastudier på Københavns Universitet

15.00-15.30: Netværk og rødvin 😊

Se omtale af foredrag på hjemmesiden https://netla.dk eller Facebook https://www.facebook.com/netladk/

Pris og tilmelding:

Pris: 250 kr. for studerende og medlemmer af NETLA, 325 kr. for ikke-medlemmer (inkl. et års medlemskab). Prisen dækker morgenmad, foredrag, frokost, kaffe/te og et glas rødvin.

Tilmelding og betaling sker via MobilePay 64943

Noter venligst din email ved betalingen, så Netla kan opnå kontakt til dig.

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.