1. halvår 2024

Tirsdag den 18. juni 2024 kl. 19.00-21.00

Netla: 6 months with President Javier Milei – How can we understand the political situation in Argentina.

ATTENTION! Netla has had to change speakers at the last minute, as Linnea Kansager – who has just returned from Burnos Aires – has had to cancel. Instead, Netla managed at to get another highly qualified speaker to speak on the evening’s topic – Florencia Nebreda.

Florencia Nebreda holds a Master’s Degree in Communication and Cultural Encounters at Roskilde University, will take over the evening’s lecture. In her master’s thesis, she studied male political leaders’ discourses and politics around climate change to analyze the implications between masculinity configurations and climate change frameworks. Her studies involve gender studies, political representation, semiotics, and intercultural communication. She was born and raised in Rosario, Argentina, and has lived in Denmark for 3 years.

The evening’s lecture will take place in English, questions can be asked afterwards in both English and Spanish.

Netla: 6 måneder med præsident Javier Milei – Hvordan kan vi forstå den politiske situation i Argentina.

OBS! Netla har måttet skifte foredragsholder i sidste øjeblik, idet Linnea Kansager – netop hjemkommet fra Burnos Aires – har måtte aflyse. I stedet er det lykkedes Netla at få en anden meget kvalificeret foredragsholder til at tale om aftenens emne, Florencia Nebreda.

Florencia Nebreda er cand.mag. i Kommunikation og Kulturmøder på Roskilde Universitet, overtager aftenens foredrag. I sin kandidatafhandling studerede hun mandlige politiske lederes diskurser og politik omkring klimaændringer for at analysere implikationerne mellem maskulinitetskonfigurationer og klimaforandringer. Hendes studier involverer kønsstudier, politisk repræsentation, semiotik og interkulturel kommunikation. Hun er født og opvokset i Rosario, Argentina, og har boet i Danmark i 3 år. 

Foredraget vil foregå på engelsk, der kan efterfølgende stilles spørgsmål på såvel engelsk som spansk.

Argentina has changed in many ways in the last 6 months and the development is fast. Come to a presentation in Café Globen and get an insight into the country’s political situation with presenter  Florencia Nebreda. The topics for the one-hour presentation will be:

* Milei before, during and after the election campaign * The most important political and historical moments

* The relationship between Denmark and Argentina during the period

* What the situation in Argentina tells us about international politics

* What does the future look like? After the presentation, there will be a break followed by questions.

The presentation is in English (with the possibility to ask questions in English and Spanish).

Argentina har ændret sig på mange måder de sidste 6 måneder og udviklingen går hurtigt. Kom til oplæg i Café Globen og få indblik i landets politiske situation med oplægsholder Florencia Nebreda. Emnerne for oplægget, der varer en times tid, vil være:

* Milei før, under og efter valgkampen
* De vigtigste politiske og historiske øjeblikke
* Forholdet mellem Danmark og Argentina i perioden
* Hvad situationen i Argentina fortæller os om international politik
* Hvordan ser fremtiden ud?

Efter oplægget vil der være en pause efterfulgt af spørgsmål.

Oplægget er på engelsk (med mulighed for at stille spørgsmål på engelsk og spansk)

Sted: Cafe Globen, Turesensgade 2B, 1368 København.

______________________________________________

Tirsdag den 23. april 2024kl. 18.00-19.00 – generalforsamling efterfulgt af SP fra kl. 19.00-21.00

Kære NETLA-medlem: hermed indkaldelse til årets generalforsamling den 23. april kl.18-19 på Cafe Globen. Forslag til dagsorden / indkommende forslag skal du sende til mig qj@detfri.dk senest 2 uger før. Sæt kryds i kalenderen! Husk at kl.19 sammen dag har vi en SP som vil handle om Ecuador (opslag sendes senere). Vi glæder os til at se jer:) PÅ vegne af NETLA, Quri (formand)

Tirsdag den 23. april 2024 kl. 19.00 – 21.00 Seminario Permanente omkring situationen i Ecuador.

 

Kom og hør om en aktuelle situation i Ecuador, ved Stine Krøijer. Stine Krøijer er lektor og viceinstitutleder på Institut for Antropologi, Københavns Universitet, hun er desuden fhv. forkvinde for Mellemfolkeligt Samvirke.

Stine skriver:

Vi har aftalt at køre det dialogisk, så jeg indleder og stiller spørgsmål til Nehemias (phd-studerende), men også selv supplerer og samler op. Vi kører samtalen i fire runder:

1) hvordan har han/vi oplevelsen af stigende vold/narko,

2) hvad er de nyere begivenheder? (valgkampen med drab på kandidat, Fitos fængsels-rømning, anslaget på TV-stationen i januar, Bukele-style war on gangs osv.)

3) hvad er de bagvedliggende faktorer – hvorfor er det kommet så vidt?

4) hvordan vil det gå?

Foredraget vil foregå på engelsk.

Sted: Cafe Globen, Turesensgade 2B, 1368 København.

____________________________________________

Alle arrangementer afholdes i Cafe Globen, Turesensgade 2B, 1368 København.

OBS! Netla plejer af afholde 4 x SP hvert halvår, når vi har sprunget det fjerde SP over i maj, skyldtes det et latinamerikansk arrangement på Københavns Universitet Amager, KUA, hvor flere fra Netla ønsker at deltage. Dele af arrangementet er åbnet for alle.

______________________________________________

Onsdag den 6. marts 2024 kl. 19.00-21.00, arrangerer Netla nedennævnte Seminario Permanente.

Ritualer, bønner og velsignelser: Brasiliansk praksis i healing blandt folk set ud fra et historisk globalt perspektiv.

Aftenens emne præsenteres af adjunkt ved det teologiske fakultet ved Københavns Universitet, Natacha Klein Kafer. 

Aftenens foredrag vil dykke ned i forskellige former for folkehelbredelse i en brasiliansk kontekst, helt fra kolonitiden til nutidig praksis. Vi vil undersøge, hvordan benzeduras (helbredelse ved bønner og ritualer) blev – og i mange tilfælde stadig bliver – praktiseret i de oprindelige afro-brasilianske, og det europæiske migrantsamfund – de rituelle sammenfiltringer relateret til flere forskellige kulturer. Desuden vil Natacha demonstrere, hvordan forskellige forhold til naturen og religiøse strukturer påvirker og påvirkede overlevelsen eller assimileringen af denne form for viden i et bredere brasiliansk samfundsperspektiv.

Healer i Columbia deler en mikstur af ayahuasca ud til en spirituel ceremoni. Praksissen udføres også i Danmark. Foto: AFP PHOTO/EITAN ABRAMOVICH

Rituals, Prayers, and Blessings: Brazilian folk healing practices from a global historical perspective.

Presented by Natacha Klein Kafer, Assistant Professor at the Faculty of Theology, University of Copenhagen. 

This lecture will delve into different forms of folk healing in the Brazilian context, from the colonial period to contemporary practices. It will explore how benzeduras (healing by prayers and rituals) was – and in many cases still is – practiced in Afro-Brazilian, indigenous, and European migrant communities, as well as the ritual entanglements between multiple different cultures. Moreover, it will demonstrate how different relationships with nature and religious structures impacted the survival or assimilation of this kind of knowledge in the wider Brazilian society.

Foredraget vil foregå på engelsk.

Sted: Cafe Globen, Turesensgade 2B, 1368 København.

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.