Det blev så Netlas sidste Seminario Permanente for 2013

Foredrag d. 13.11.13 afholdt i Globen.
Hvad skal vi med Honduras? v/ erhvervsjurist og forfatter Jonatan Tylsgaard Larsen.

Aftenens foredrag omhandlede forholdene i et af Mellemamerikas måske mindst omtalte lande – et land Netla vist aldrig tidligere har haft på programmet – Honduras.

Jonathan – der har opholdt sig i landet (og i Mexico) over flere perioder – indledte med at præsentere landet med fakts: 8,5 millioner indbygger, Verdens største kriminalitet målt pr. indbygger, flest lejemord, store problemer omkring narko – Honduras er et af de vigtigste omladningslande af narko, især kokain på vej til USA – det 4. fattigste land i den vestlige verden, blandt de mest voldelige lande i verden, flest organiserede bander, overfyldte fængsler fyldt med bandemedlemmer, drab siden 1999 over 6000, alene i 2012 over 800, har nået nær bundrekord i FN’s liste over korruption, megen prostitution – mellem 12-16% af de prostituerede er smittet med hiv/aids – et meget stort antal børn har slavelignende arbejde, bl.a. med at sorterer affald på lossepladser, høj spædbørnsdødelighed – en kolossal korruption gennemsyre landet både i magteliten, men også i embedsmandsapparatet – kort sagt et land, hvor næsten alt kunne være bedre.

Jonathan lagde ikke skjul på, at Honduras ikke har meget positivt at byde på, og derfor – konkluderer han – mangler landets befolkning en national identitet, en selvforståelse, som landet kan bygges op om. Ingen kendte brede boulevarder, monumenter, store bygningsværker, forfattere, kunstnere eller andre usædvanligheder. Copan er ganske vist en kendt mayaruinby, men den findes flottere i både Guatemala og Mexico.

Manglen på identitet – eller national bevisthed/stolthed – gennemsyrer landet såvel moralsk som institutionelt. Domstolene er vanskelige at nå, det er vanskeligt at få en forbryder domfældt – og med en række eksempler fortaltes om, hvordan domstolsafgørelser kunne være meget tilfældige. 

Jonatan gennemgik en meget omtalt sag om en social orienteret advokat – Dionsisio Diaz Carcia – en historie og beskrivelse af et råddent retssystem, hvor retfærdighed aldrig sker fyldest, hvor historien tillige ender med Dionsisio bliver skudt fra en motorcykel.
I mange år kunne amerikanske firmaer nærmest diktere regeringens politik. Magten udøves i dag fra en lille inderkreds, hvor nepotisme og tvivlsomme forbindelser råder. Landet har omkring ca. 14.000 politibetjente – hvor korruption er en del af hverdagen, ydermer har forretninger og virksomheder ansat ca. 70.000 bevæbnede sikkerhedsvagter, der også lader sig korrumpere. Mange firmaer er fortsat udenlandsk ejet, men lokale virksomhedsejere fandtes også – her nævnte Jonatan, at standarder og sikkerhedsbestemmelser på fabrikkerne stort set aldrig blev overholdt – sikkerhedsdragter og udstyr ved arbejde med giftstoffer, så man igennem fingrene med, endskønt der er lovgivning på området. Altså et næsten kollaps mellem den lovgivende magt og den virkelighed borgerne i Honduras lever i.

Meget syntes håbløst i Honduras, af lyspunkter nævnte Jonatan

1. En organisation ASJ – Association for a More Just Society (Foreningen for et mere retfærdigt samfund) – har de senere år arbejdet intenst for større retfærdighed for den enkelte bl.a. overfor sikkerhedsfirmaer, arbejdsgivere, domstolene etc. ASJ består bl.a. af retfærdighedssøgende unge advokater – der ikke lader sig korrumpere. I samarbejde med NGO’er forsøger de at sætte ind mod uretfærdighed. Men de involverede er – analog til Dionsisio-sagen – jaget vildt i Honduras, og risikerer deres liv. Som Jonatan udtrykte kunne pågældende advokater sagtens finde et mere indtægtsgivende og trygt job længere oppe i samfundshierarkiet, men de undlader – de vil have retfærdighed.

2. Det andet lyspunkt er, at Honduras, der altid har haft et topartisystem, har fået et 3. parti. Det kan måske tænkes, at nye konstellationer i parlamentet kan opstå omkring magtens udøvelse og dermed i sidste ende udøvelse af større retfærdighed for den enkelte borger.

Jonatan sluttede af med at præsentere sin roman omkring Honduras – den er fiktiv, men til dels baseret på egne oplevelser:

Volontøren, af Jonatan Tylsgaard Larsen, 319 sider. Juni 2013. Forlaget Fokal 

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.