Endagsseminar

ENDAGSSEMINAR: “Latinos i USA”

 NETLA inviterer til endagsseminar om latinos i USA, lørdag d. 29. marts 2014, kl. 9.30-17.00 i Casa Latinoamericana, Høffdingsvej 10, 2500 Valby

Der lever over 50 millioner med latinamerikansk baggrund i USA i dag, og latinos er dermed den største minoritet i landet. De sidste ti år er latinobefolkningen vokset med 43 %, mens den øvrige befolkning kun er vokset med 10 %. Det har sat sine tydelige spor i det amerikanske samfund både politisk, økonomisk, socialt og kulturelt.

Med en gennemsnitsalder på kun 27 år er latino-befolkningen den yngste i USA, og det betyder, at der bliver stadig flere latino-vælgere. Det seneste præsidentvalg viste med al tydelighed, at USA’s politiske landkort er ved at ændre sig, og at latinos udgør en tiltagende magtfaktor i amerikansk politik.

Selvom mange latinamerikanere er velintegrerede i det amerikanske samfund, viser tallene et billede af en befolkningsgruppe med en signifikant lavere indkomst, højere fattigdomsrate og dårligere helbred end den øvrige befolkning. Især de illegale indvandrere lever med en stor usikkerhed. Det anslås, at der lever omkring 11 millioner illegale eller udokumenterede immigranter i USA, heraf er ca. 1 million mindreårige. De illegale unge står over for et særligt dilemma, da de som mindreårige kan gå i skole og leve som andre amerikanske børn, men som 18-årige ændrer status og identitet som ”illegale”.

Også på det kulturelle område ses en tydelig påvirkning af det stigende antal latinos. Sangere og skuespillere med latinamerikansk baggrund hører til blandt nogle af de mest populære i USA, og der er sket en eksplosiv udvikling inden for latino-medier, litteratur og kunst.

På dette års endagsseminar sætter vi fokus på latinos i USA, som – skønt der ikke er tale om en homogen gruppe – deler en række karakteristiske træk. Med hjælp fra fem kompetente oplægsholdere, der har stor viden inden for området, vil vi komme rundt om både de politiske, sociale og kulturelle konsekvenser af den voksende latino-befolkning i USA. Formålet med seminaret er at give deltagerne mulighed for at mødes og diskutere problemstillinger som latinos i amerikansk politik, illegal indvandring og latino-kultur. Oplæggene foregår på både dansk og engelsk.

Tilmelding:

Send en e-mail til netlamail@gmail.com og du vil efterfølgende modtage en mail med oplysninger om betaling. Tilmeldingen er først endelig, når betalingen er modtaget. Sidste tilmeldingsfrist: 22. marts 2014. (Husk at skrive om du er medlem af NETLA)

 Pris for deltagelse:

Medlemmer af NETLA: 100 kr., ikke-medlemmer: 200 kr. (inkluderer deltagelse + medlemskab for 2014). Prisen dækker deltagelse i seminaret, kaffe/te og frokost.

Læs Programmet som PDF-fil ved at klikke på: Endagsseminar_2014

—————————————————————————————-

Ved siden af den faste foredragsrække Seminario Permanente bestræber NETLA sig på hvert år at afholde et endagsseminar, hvor der er mulighed for at gå mere i dybden med et overordnet tema.

Siden 1989 har der været afholdt seminarer med temaer som udviklingsdebatten, væbnede konflikter, maskulinitet, kulturel identitet, sociale bevægelser, migration, politiske tendenser mm.

Tidligere afholdte endagsseminarer:

Endagsseminar om den sikkerhedspolitiske situation i Latinamerika

Lørdag d. 24. marts 2012, kl. 9.45-17.00, Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade 4, 4. sal

Program
Oplæg og oplægsholdere: ”Latinamerikas sikkerhedspolitiske situation netop nu” , v. journalist Niels Lindvig (Hvilke sikkerhedspolitiske udfordringer står Latinamerika over for i dag?), ”Den latinamerikanske sikkerhedskontekst i historisk perspektiv”, v. cand.scient.pol. Carlos Salas (Hvad kan forklare at alvorlige territoriale konflikter og staternes indbyrdes konkurrence i Latinamerika – i modsætning til Europa – sjældent ført til egentlige krigshandlinger?), ”Illegal immigration – et sikkerhedspolitisk spørgsmål?”, v. antropolog Marianne Søndergaard Winther (De såkaldte ”illegal aliens” bliver i USA portrætteret som en trussel mod den nationale sikkerhed, og den politiske dagsorden har i mere end et årti sigtet mod at ”sikre grænsen”. Dette har vidtrækkende konsekvenser for de flere millioner latinamerikanske immigranter, der enten opholder sig i USA eller forsøger at få adgang til ”La Jaula de Oro”.) ”Guatemala: Mellem Narkostat og Autoritærstyre”, v. cand. soc. Line Bechmann (Guatemala lider, som mange andre post-konflikt lande, af et svagt statsapparat og har ikke formået at (gen)opbygge staten og statsstrukturerne. Derimod er landet i færd med at videreføre de strukturer der eksisterede under den 36 år lange konflikt, og således reproducere den voldscirkel som eksisterede under den væbnede konflikt.)

Tendenser og strømninger i latinamerikansk film

Lørdag d. 9/10 2010 kl. 10-17 i Indre By kulturhus, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 Kbh. K.
NETLA har i år valgt at fokusere på tendenser og strømninger i latinamerikansk film. Dette giver os mulighed for at udforske nye sider af Latinamerika og forhåbentlig også åbne op for et nyt publikum, der kan dele vores interesse for kontinentet sammen med vores trofaste medlemmer. I de seneste år har vi oplevet flere og flere interessante latinamerikanske film på de danske filmlærreder. Det har derfor været et naturligt valg at sætte netop spillefilm på NETLAs program. Vi har fået den enestående mulighed at introducere den mexicanske instruktør Enrique Rivero (1976) for det danske publikum. Rivero vil på seminaret vise sin film ”Parque via” (2008), og derefter vil der være spørgsmål og debat med instruktøren.

Journalist og Latinamerikaekspert Jens Lohmann vil åbne seminaret med en introduktion til tendenser og strømninger i latinamerikansk film. Dagen vil derudover byde på oplæg om forskellige temaer inden for latinamerikansk film. Bl.a. vil Solveig Thorborg fra Salaam DK med udgangspunkt i ”Tangos: El exilio de Gardel” fortælle om den kendte argentinske instruktør Fernando ”Pino” Solanas. Cand. mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling Mikkel Mindegaard-Müllertz vil fortælle om guldalderen i cubansk film i tiden efter revolutionen og trække linjer til nyere cubansk film. Desuden vil BA i film og medievidenskab Monica Villaume holde et oplæg om peruansk film med afsæt i Claudia Llosas oscarnominerede film ”La teta asustada”. Endelig vil Paola Herrera, som har været producer på ”Parque vía” og arbejdet med på flere uafhængige filmproduktioner bl.a. på Reygades produktion, holde oplæg om de udfordringer uafhængige mexicanske filminstruktører møder i produktionen af deres film.

Riveros film ”Parque via” skulle have været vist på CPH Pix 2010 og de skrev:

Med sit nøgterne afsæt i den klasseopdelte hverdag i Mexicos hovedstad, skildrer Rivero her den aldrendes butler Betos (spillet af Nolberto Coria, der til dagligt selv arbejder som butler) trivielle dagligdag bestående af lige dele rengøring, tv-dinners og luderbesøg. Hans tidligere arbejdsgiver, der blot går under navnet La Señora, er for længst flyttet ud, og forsøger nu at få huset solgt, og sker det, vil den menneskesky Beto pludselig stå uden arbejde”.

 


14. marts 2009: “Chile mellem fortid og fremtid”

Oplægsholdere: Martin Lindhardt (post. doc. ved Center for Afrika studier, Københavns Universitet), Dorthe Brogård Kristensen (post. doc. ved Institut for Marketing og Management, Syddansk Universitet), Lene Sjørup (freelance seniorforsker med tilknytning til fakultet for teologi, Københavns Universitet), Steen Fryba Christensen (adjunkt ved Institut for Sprog og Kultur, Aalborg Universitet), Pablo Cristoffanini (lektor ved Institut for Sprog og Kultur, Aalborg Universitet) Sted: Vesterbro Kulturhus

4. marts 2005: “Sprog og Identitet i Latinamerika”:
Oplægsholdere: Sandi Michele de Oliveira (lektor ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet), Michala Faber & Joan Damkjær (specialestuderende ved RUC), Una Canger Lektor (lektor, Ph.d. ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet), Jytte Vagner (tidligere udsendt af Ibis i Bolivia, Peru og Ecuador), Salvador Palomino Flores (antropolog og tidligere leder af Consejo Indio de Sudamérica), Ken Henriksen (ekstern lektor, Ph.d. ved Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse, CBS), Rosalba (Cazón ekstern lektor, CBS), Jan Gustafsson (lektor, Ph.d. ved Institut for Fransk, Italiensk, Russisk, Spansk, Tysk og Europæiske Studier, CBS).
Sted: Blågårdens Medborgerhus


3. marts 2003: “Formidling af viden om Latinamerika i Danmark”:

Oplægsholdere: Jan Gustafsson (lektor ved Handelshøjskolen i København), Lotte Holmen (multimediejournalist), Anne M. Sørensen (journalist dagbladet Politiken), Ulla Ringgaard (gymnasielærer i spansk og fransk ved Rungsted Gymnasium, samt konsulent og redaktør i spansk og fransk på Gyldendal), Malene Schmidt (gymnasielærer i spansk og geografi ved Birkerød Gymnasium), Mai Green Petersen (studerende fra Romansk Institut, Københavns Universitet), Michael B. Vesti (studerende, geografi og kommunikation, RUC).

Sted: Islands Brygges Kulturhus


2. februar 2002: ”Migration i Latinamerika”:

Oplægsholdere: Karsten Pærregaard (lektor ved Institut for Antropologi, Københavns Universitet), Ninna Nyberg Sørensen (seniorforsker på Center for Udviklingsstudier og programkoordinator af forskningsprogrammet ”Diaspora, Development, and Conflict), Rikard Nordgren (Project Counselling Service i Columbia).
Sted: Center for Udviklingsforskning (CUF). Seminaret blev støttet økonomisk af Danidas oplysningsfond


28.-29. oktober 2000: ”Social Movements in Latin America – Democratisation and Power Relations”:

Oplægsholdere: David Slater (Professor of Social and Political Geography, Loughborough University), Morgan Quero (ph.d. of Ciencias Sociales, CRIM, Universidad Nacional Autónoma de México), Edmé Domínguez (Iberoamerican Department, University of Göteborg), Jørgen Anker (ph.d. RUC), Hans Peter Dejgaard (konsulent for DANIDA og NGO)
Sted: Handelshøjskolen i København. Seminaret blev støttet økonomisk af Rådet for Ulandsforskning (RUF) og Mellemfolkeligt Samvirke (MS)

8. maj 1999: “Viden og videnskonstruktion i Latinamerika”:
Oplægsholdere: Finn Collin (Professor ved Institut for Pædagogik, Filosofi og Retorik, Københavns Universitet), Jakob Kronik (Ph.d. ved IU på RUC og CUF) og Tina Jensen (Ph.d. ved Institut for Antropologi, Københavns Universitet). Sted: Center for Udviklingsforskning (CUF)

4.-6. marts 1999:  ”Development and Aid: The Interaction between Development Research and Aid in the Process of Development”, seminar organiseret i samarbejde med Foreningen af Udviklingsforskere i DK (FAU). Latinamerikaworkshoppen: Arturo Escobar (Department of Anthropology, University of Massachusetts, Amherst), Afonso Moreira (Ph.d. ved IU, RUC), Edmé Domínguez (Iberoamerican Department, University of Göteborg), Dorthe Nyland Sørensen (Ph.d. ved Institut for Antropologi, Københavns Universitet)

Sted: Djursvold Kursuscenter


26. september 1998: ”Forskellige perspektiver på social og kulturel identitet i Latinamerika”:

Oplægsholdere: Julius Lund (Romansk Institut, Københavns Universitet), Karsten Pærregaard (Institut for Antropologi, Københavns Univer¬si¬tet), Jan Gustafsson (Ph.d. ved Handelshøjskolen i København), Birgitte Feiring (stud.mag., Institut for Antropologi, Københavns Universitet). Sted: Center for Udviklingsforskning (CUF)


31. marts – 1. april 1995: ”Researching Masculinities”:

Oplægsholdere: Eduardo Archetti (Institut for Antropologi, Oslo Universitet), Annick Prieur (Institut for Sociologi, Oslo Universitet), Magdalena Villarreal (CIESAS, Mexico)
Arrangører: CUF & NETLA Sted: Center for Udviklingsforskning (CUF)


21. februar 1995: ”Peru / Ecuador: 2 lande i ”krig” eller ”valgkamp”:

Oplægsholdere: Juan Chavez (AIDICEP (sammenslutning af indfødte folk i Peru), Jens Lohmann (journalist), arrangører: Ibis, IWGIA, MS, NETLA. Sted: MS


26.- 27. maj 1994: ”Violent Conflict, Reconciliation and Social Memory”:

Oplægsholdere: Judith Sur (Refugee Studies Programme, London), Gustavo Porras (ASIES-FLASCO, Guatemala), Gerardo Rénique (City University, New York), Franzisco Paniza (Amnesty International, London)
Sted: Handelshøjskolen i København


4.-5. november 1993: ”Conceptual Challenges in Contemporary Latin American Politics”:

Oplægsholdere: Ronaldo Munck (University of Ulster) og Jenny Pears (University of Bradford).
Sted: Center for Udviklingsforskning (CUF)

25.-27. marts 1992: ”Udviklingsdebatten i Latinamerika”

Oplægsholdere: Kirsten Appendini (El Colegio de México, Mexico), Fiona Wilson (CUF), m.fl. 
Arrangører: CUF & NETLA
Sted: Center for Udviklingsforskning (CUF)

Der er lukket for kommentarer.